SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Tag: chanuka

Chanuka: Hľadanie svetla v hlbokej tme

by Michael Berg l Dec 7, 2012 12:00 AM
Chanuka: Hľadanie svetla v hlbokej tme

Ak sa pozrieme na príbeh Vayeshev, je to pravdepodobne najsmutnejšia a najrozporuplnejšia časť Tóry. Každému zo zúčastnených sa stane niečo zlé.


Plameň nikdy nesmie zhasnúť

by Mark Lazar l Dec 7, 2012 12:00 AM
Plameň nikdy nesmie zhasnúť

Jedným z prikázaní, súvisiacim so zapaľovaním chanukových sviečok na ôsmy deň sviatku, je osobitné umiestnenie chanukije, špeciálneho svietnika, menory.


Vianoce verzus Chanuka

by Michael Szatmary, Peter Godovič l Dec 28, 2011 12:00 AM
Vianoce verzus Chanuka

Mnohí sa nás pýtajú, aký je rozdiel medzi Vianocami a Chanukou. Pozreli sme sa teda v DELETe na niektoré tradície a podrobnejšie.


V Bratislave zapálili Chanukiu

by Emil Vojtánek l Dec 22, 2011 12:00 AM
V Bratislave zapálili Chanukiu

Verejná slávnosť pri príležitosti jedného z najobľúbenejších židovských sviatkov Chanuka sa včera uskutočnila v Bratislave.


Keď sa temnota zmení na svetlo

by rabín Baruch Myers l Dec 20, 2011 12:00 AM
Keď sa temnota zmení na svetlo

Chanuka vo svete? Menora. Väčšina z nás príbeh pozná. Makabejci získali späť jeruzalemský chrám, chcú zapáliť obrovský svietnik a tak vykonať jeden z najdôležitejších chrámových rituálov. Beda! Niet čistého olivového oleja!


Spoločné znaky Chanuky a Vianoc

by Andrej Mátel l Dec 20, 2011 12:00 AM
Spoločné znaky Chanuky a Vianoc
Po mnohých storočiach židovsko-kresťanského náboženského napätia sa v súvislosti so spoločnou históriou, písmom, tradíciami a sviatkami objavujú nové otázky.

Chanukové požehnania

by Michael Szatmary l Dec 20, 2011 12:00 AM
Chanukové požehnania

Chanuka pripomína znovuvysvätenie jeruzalemského chrámu v roku 165 pred občianskym letopočtom. Pripomeňme si teraz niektoré dôležíté zvyky a tradície.


Tak trocha iné sviatky

by Marie Stracenská l Dec 13, 2011 12:00 AM
Tak trocha iné sviatky

Keď sme sa presťahovali do Svidníka, prekvapovalo ma veľa vecí. Kostoly a sviatky boli jednou z nich.


Chanuka v obchodnom centre

by Zuzana Kizáková l Nov 30, 2011 12:00 AM
Chanuka v obchodnom centre

Izraelská ambasáda v Bratislave pozýva na medzinárodný Festival Vianoc v Polus City Center. Jeho súčasťou je aj prezentácia židovského sviatku Chanuka.


Chanuka a Vianoce

by Marie Stracenská l Dec 20, 2010 12:00 AM
Chanuka a Vianoce

Bola som v Amerike mesiac a už pomaly začínala tušiť, kde je sever. Chodila som po víkendoch do školy  a sedela vedľa krásnej Sarah.


Page 4 of 5 « first ... «1 2 3 4 5 »