SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Tag: alebo

Genealógia alebo hľadáme sa navzájom

by Hildegarda Pokreis l Sep 28, 2012 12:00 AM
Genealógia alebo hľadáme sa navzájom

Čo asi núti nás, aby sme sa zaujímali o osudy našich predkov, ktorých mená poznáme len z počutia alebo v horšom prípade nepoznáme nikoho z rodiny a a snažíme sa ju nájsť.


Peniaze alebo život alebo lieky naše každodenné

by Michael Szatmary l Jan 29, 2009 10:34 PM
Lieky. Pre niekoho vec naozaj každodennej potreby, pre
iného vec, ktorej sa vyhýba. Pre jedného je to tableta, pre
iného inhalátor alebo podkožný implantát.

Za pánmi hercami alebo keď neviete, nejačte a mlčte

by Michael Szatmary l Aug 28, 2008 1:05 AM
Mišo Dočolomanský zomrel. Priskoro. Ale niektorí antickí myslitelia tvrdili, že bohovia volajú k sebe tých, ktorí im ešte môžu byť na prospech, preto radili v takých prípadoch neplakať.

Hľadanie súvislostí alebo zmysluplný boj za mier

by Michael Szatmary l Jun 1, 2008 11:59 PM
Chcete vojnu? Tak poďte bojovať. Len tak totiž dosiahneme mier.“ Radikál, pomätenec, fundamentalista... aké všetky prívlastky a nálepky by sme dali človeku, ktorý sa prezentuje takýmito výrokmi?. V skutočnosti by sme ho asi nevystihli ani jedným.

Popieranie holocaustu alebo sloboda vyjadrovania

by Michael Szatmary l Mar 20, 2008 2:04 PM
Konzervatívny slovenský politik Daniel Lipšic sa vrátil k svojmu nápadu spred troch rokov a pustil sa vysvetľovať médiám, že popieranie holokaustu by nemalo byť na Slovensku trestným činom.

Podujatie pre tých druhých alebo Karneval rozmanitosti

by Michael Szatmary l Nov 13, 2007 1:22 AM
Rok 2007 byl vyhlášen Evropskou komisí rokem rovných příležitostí pro všechny a v rámci tohoto „rovného“ roku se konají zejména v Praze nejrůznější akce. Jednou z nich je i filmový festival Karneval rozmanitosti, pořádáný společností Člověk v tísni.

Svedomie, alebo zákon?

by Michael Szatmary l Jan 19, 2006 12:57 PM
Slovensko stojí pred podpísaním zmluvy „o práve uplatňovať výhradu vo svedomí“ s Vatikánom. Na základe tejto výhrady môže každý v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, zriadených katolíckou cirkvou, „odmietnuť konať to, čo vo svojom svedomí pokladá za nedovolené podľa vieroučných a mravoučných zásad“, t. j. zásad, vyhlásených Magistériom katolíckej cirkvi.

Osobný džihád, alebo svätá vojna nášho zdravotníctva

by Michael Szatmary l Jul 1, 2005 6:03 PM
Mark Twain hovorieval, že hodinky sú dovtedy hodinkami, kým sa nedostanú do rúk hodinárovi. Ja hovorím, že človek je v poriadku, kým sa nedostane do rúk lekárom.

Festival Jeden svět v Prahe alebo čo je propaganda

by Michael Szatmary l May 24, 2005 9:19 PM
Festival dokumentárních filmů Jeden svět se v Praze konal ve dnech 27.4.-5.5. Po Praze se festival přesouvá do dalších českých měst. Tematikou festivalu jsou dokumenty o lidských právech, festival pořádá jedna z největších českých neziskových organizací Člověk v tísni.

Z čoho ste mali alebo by ste mali v živote najväčšiu radosť?

by Michael Szatmary l Nov 27, 2004 4:00 PM
V Talmude sa píše, že človek bude raz musieť skladať úcty z toho, že sa zriekol pôžitkov, ktoré mu boli dovolené a ktoré si mohol dopriať. A napríklad aj skladateľ Richard Wagner raz poznamenal, že pre koho nemá život pôvab, nie je ho hoden.

Page 1 of 2 1 2 »