SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Tag: 5772

Pri príležitosti sviatku Roš Hašana...

by Emuna Braverman l Sep 28, 2011 12:00 AM
Pri príležitosti sviatku Roš Hašana...

Boh nám chce darovať ďalší rok života? Sme pripravení prijať tento dar? Každý rok počas Roš Hašana stojíme pred Všemohúcim a prosíme o ďalší rok života.


Dvadsať novoročných otázok

by Alexander Seinfeld l Sep 27, 2011 12:00 AM
Dvadsať novoročných otázok

Jedným z výborných spôsobov ako efektívne nasmerovať vlastný život je zamyslieť sa nad dôležitými otázkami nášho života.


Page 1 of 1