SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Kým strieľajú, musíme bojovať za mier

Kým strieľajú, musíme bojovať za mier

V čase, keď izraelsko-palestínsky konflikt graduje, sa vo Viedni stretla stovka mladých Moslimov a Židov, aby spoznali tých druhých.

 

Moslimsko-Židovská konferencia (Muslim-Jewish Conference-MJC) začala svoj piaty ročník vo veľmi dusnej atmosfére. MJC je nezárobková organizácia založená na dobrovoľníckej práci, ktorá sa snaží o vytvorenie spoločného rešpektu medzi Moslimami a Židmi. Zakladateľom MJC je 31-ročný Ilja Sichrovsky narodený v Berlíne, vychovávaný v židovskej rodine vo Viedni. Po Kijeve, Bratislave a Sarajeve Ilja vrátil MJC do svojho mesta, kde mala aj svoj premiérový ročník.

 

7. Augusta dorazilo 100 účastníkov z takmer štyridsiatich krajín do Viedne, kde mali spoločne stráviť nasledujúci týždeň. Zúčastnení boli zaradení na základe svojich prihlášok do siedmich komisií, ktoré pozostávali v priemere z 12 účastníkov a dvoch predsedníkov. Mohli vybrať z nasledujúcich komisií: Islamofóbia a antisemitizmus médiách, Historické naratívy a identita, Pohlavie a náboženstvo, Umenie a kultúra, Transformácia konfliktu, Pravda po konflikte a zmierenie a Náboženstvo a moc.

 

 

Okrem denného programu v rámci komisií, čakal na účastníkov bohatý program. Po prvotnom „lámaní“ stereotypov a spoločnej večery, spoločne slávili Šabat, boli svedkami moslimskej modlitby aj s jej výkladom, navštívili viedenskú synagógu, ako aj viedenskú mešitu. Zúčastnení boli pozvaní na slávnostnú recepciu vo Viedenskej recepcii.

 

Najsilnejšími boli dni, počas ktorých vystúpili pozvaní hostia Suleyman Kathib (Palestína) a Uri Ben Assa (Izrael) z organizácie Bojovníci za mier (Combatants for Peace). Následne vystúpila Helga Pollack-Kinsky, ktorá prežila Holokaust a podelila sa so skromnosťou a nádejou o svoje trpké spomienky. Nasledovala oficiálna otváracia ceremónia, na ktorej sa zúčastnili média, medzi ktorými nechýbala aj rakúska ORF. Náročný deň bol zavŕšený filmom o genocíde v Srebrenici v roku 1995.

 

Ďalší deň čakal účastníkov snáď emočne najťažší deň – návšteva koncentračného tábora Mauthausen. Pre mnohých účastníkov to bol prvý fyzický kontakt s Holokaustom. Slzy sa objavili na tvárach Židov i Moslimov. Nik zo zúčastnených sem neprišiel bojovať za svoju stranu. Prišli s odvahou bojovať za ľudskosť v nás, za humanizmus, lebo boli otrávení a unavení z vojen a nenávisti.


by Denisa Nešťáková l Aug 25, 2014 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or