SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Židia na Hitlerovom štadióne v Berlíne

Židia na Hitlerovom štadióne v Berlíne

Význam toho, že sa tohtoročné európske makabejské hry konajú v Berlíne. Symbolika je do očí bijúca. Pred 80timi rokmi ich tam hostil sám Adolf Hitler.

 

Olympijské hry sa stali obeťou nacistickej snahy propagovať nadradenosť árijskej rasy tým, že systematicky odstraňovali židovských atlétov z nemeckých športových zariadení a spolkov. V poslednej chvíli boli z olympiády v roku 1936 vylúčení vynikajúci židovskí športovci, z obáv pred tým, že ich víťazstvo by strápnilo nacistických hostiteľov a ich tvrdenia o tom, že Židia sú podradná rasa.

 

14-te európske makabejské hry sa teraz - prvý raz - konajú v Nemecku. Približne 2000 účastníkov z dvadsiatich krajín, vrátane Izraela, pochodovalo pred týždňom v berlínskom olympijskom parku. Langemarckhalle - postavená na požiadavku samotného Adolfa Hitlera s cieľom glorifikovať režim, ktorý mal podľa neho pretrvať najmenej 1000 rokov a vymazať všetky známky židovstva - privítala viac ako 2500 židovských súťažiacich 10-dňovej udalosti.


Nacistické Nemecko už nejestvuje. Židia prežili. Hlboká irónia je v tom, ako rituál zavedený na olympijských hrách v roku 1936 rezonuje s božím posolstvom biblického pôvodu - odkazom, ktorý bol rovnako prorocký pre vtedajšie nemecké vedenie akým zostáva aj pre náš dnešný svet. Hitler zaviedol na olympijských hrách v roku 1936 tradíciu putujúcej fakle, ceremoniálu nesenia olympijskej pochodne z Olympie v Grécku na miesto konania hier. Táto tradícia pokračuje dodnes. Jej symbolikou je stále horiaci plameň, prepojenie na minulosť, oheň, ktorý sa nedá uhasiť.

 

 

Pre Židov je to symbol so starodávnou históriou.

Všetci poznáme ten príbeh. Mojžiš pásol ovce v sinajskej púšti, keď náhle zazrel krík v plameňoch. Nezvyčajné bolo, že i keď ker horel, plamene mu neubližovali. To bolo proti zákonom prírody. Oheň vždy ničí. V tej chvíli, ako Mojžiš nehybne sledoval zázrak odohrávajúci sa pred jeho očami, Boh sa mu zjavil a vyhlásil: “Som Bohom tvojich otcov.”


Na prvý pohľad nám tento príbeh zdanlivo vraví, že Boh vykonal zázrak, aby urobil dojem na Mojžiša predtým, ako ho požiada, aby vzal do rúk žezlo vodcovstva. Boh ukáže toto znamenie, aby Mojžiš dokázal pochopiť význam božej moci. To si však žiada otázku, či nemohol Boh vykonať iný zázrak, niečo ešte ohurujúcejšie, presvedčivejšie, niečo, čo by lepšie ukázalo, že má v rukách celý svet, namiesto jediného kríka v púšti, ktorý síce horí, no nezhorí.


Komentujúci rabíni nám však poskytli krásnu odpoveď. Boh nerobil jednoduchý zázrak. Posielal správu. Boh vedel, čo bolo v Mojžišovej mysli na prvom mieste. Od čias, kedy Mojžiš utiekol z Egypta a sledoval utrpenie svojich bratov pod brutálnym útlakom faraóna, neustále sa obával a trápila ho otázka: Sú moji ľudia ešte nažive? A tak úplne prvá vec, ktorú Boh urobil bola, že uistil Mojžiša – nie len ohľadne súčasnosti, ale aj pre všetky dni budúcnosti. Krík bol symbolom židovského národa. Ker horel, no napriek všetkým prírodným zákonom, nezhorel. Rovnako aj židovský národ, napriek všetkým zákonom histórie, nikdy nezmizne!

 

Keď Arnold Toynbee spísal svoju klasickú desaťzväzkovú analýzu vzostupu a pádu ľudských civilizácií, štúdiu dejín, znepokojovalo ho jedno zdanlivé popieranie jeho všeobecných pravidiel týkajúcich sa nevyhnutného pádu všetkých národov na svete. Iba Židia prežili, v priamom protiklade s Toynbee-ho dôkladne vyargumentovanou analýzou. Takže Toynbee vyhlásil, že Židia sú akýmsi “zvyškom”, národom, ktorého osudom je čoskoro zmiznúť. Avšak akosi, napriek všetkým brutálnym pokusom zničiť deti Izraela, Židia preukázali pokračujúci zázrak horiaceho kra – a plameňa, ktorý nevyhasne.

 

 

Dejiny Židov popierajú vysvetlenie. Prežitie Židov je ozajstným zázrakom. Je to však zázrak, ktorý Boh dávno predpovedal. A je to zázrak, ktorý sa, ako Boh uistil Mojžiša, nikdy neprestane opakovať, až do konca vekov. Známy ruský spisovateľ, i keď sám nebol Žid, veľmi dobre pochopil tento odkaz horiaceho kríka. Lev Tolstoj, ortodoxný kresťan, známy najmä ako autor diela Vojna a mier, napísal v roku 1908:

 

Žid je symbolom večnosti. Nedokázalo ho zničiť vraždenie ani týranie trvajúce tisícročia, nedokázali ho z povrchu zemského zniesť oheň, meč ani Inkvizícia, ako prvý predstavil veštcov Boha, bol tak dlho Strážcom proroctva, ktoré postúpil ďalej zvyšku sveta – taký národ sa nedá zničiť. Žid je večný rovnako ako večnosť sama.


Nie, večná fakľa neprichádza z Grécka. Jeho civilizácia zanikla už dávno, jeho ríša už nejestvuje. To Židia naďalej zostávajú nositeľmi svetla v tomto svete, napĺňajúc úlohu, ktorú im určil prorok Izajáš. Židovská a nie olympijská pochodeň opakuje zázrak horiaceho kríka a prežíva popierajúc všetky zákony prírody a snahy svojich nepriateľov.


A veru je zdrojom veľkej útechy, že práve na miesto, skadiaľ Hitler hlásal naše konečné a úplné zničenie, sa vracajú tisíce židovských detí, aby sa hrali a s radosťou uplatňovali našu pokračujúcu prítomnosť na zemi.

 

(podľa aish.com preložil Daniel Levický Archleb)

 

Poznámka redakcie: Slovenská reprezentácia získala na 14. Európskych hrách Maccabi 8 medailí: 3 zlaté, 4 strieborné, 1 bronz. Gratulujeme.


by Rabín Benjamín Blech l Aug 5, 2015 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
2 Reponses to „Židia na Hitlerovom štadióne v Berlíne“

Robert says:

Aug 6, 2015 10:12 AM

tak presne ako katolícka conqiusta okrádala indiánov o zlato a zabíjala ich a tvrdila že v mene božom, dnes sú ho plné katedrály v španielsku, tak židia kedysi vyrabovali mestké štáty v kanáne a okradli ich, a to zlato čo tam nabrali dali na svoj chrám, jednoducho ho pretavili na svoje rituálne potreby, no a potom sa deťom tvrdí, že to boh kázal a niekto to napíše pre oblbnutie davov a opakovaná lož sa stane pravdou ... to presne ako arabáši v severnej afrike, tiež skoro vybili všetkých berberov v mene božom,
...... aj ked nie všetko bolo zlé čo sa udialo v kanáne, len sa to zabíjanie vracia, lebo tá karma je súčasťou života, a ide o to, aby sa stlmilo to zbytočné zabíjanie v súčasnosti

Robert says:

Aug 5, 2015 2:54 PM

samozrejme že židia nezaniknú, lebo sú tu nato aby rozkladli národy, teda ich postupne zničili, lenže zato musia zaplatiť, kvou, tak to funguje, či si to niekto želá alebo nie, a problém je v tom, že židia neradi platia, ale chcú aby sa im platilo, a preto tá násilná smrť vždy si cestu sem nájde

Page 1 of 1
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or