SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Zaujímavý projekt: Všetci sme rovnakí

Zaujímavý projekt: Všetci sme rovnakí

Dnes sa v priestoroch banskobystrickej štátnej knižnice spúšťa študentský projekt - We are one - Všetci sme rovankí.

 

Panelová výstava mapuje židovské náboženské obce tohto regiónu (Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Brezno, Detva, Banská Štiavnica). Pprojekt dobrého partnerstva We are one – Všetci sme rovnakí je určený pre žiakov stredných a vysokých škôl. Mladí ľudia zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ukrajiny pátrali po stopách židovskej histórie, tradíciách a kultúre vo svojich regiónoch.


Cieľom výskumu študentov z Detvy bolo zmapovať známe, ale aj nezistené skutočnosti týkajúce sa židovského obyvateľstva v regióne počas Československej republiky a autonómie SR. Ďalej priblížiť aktivity židov vo verejnom a hospodárskom živote a tiež prvé reštrikčné opatrenia voči židovskej komunite. Následne študenti analyzovali podstatu rasizmu, predsudkov a postoje, ktoré k týmto fenoménom zaujímajú študenti základných škô. Výsledok projektu má byť prínosom pre mladých ľudí v regióne, najmä ako prevencia, kombinácia preventívnych a represívnych opatrení.


by Emil Vojtánek l Oct 19, 2011 12:00 AM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or