SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Vznikol nový portál o holokauste Jeruša

Vznikol nový portál o holokauste Jeruša

Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) sa zapojilo do európskych projektov, v rámci ktorých poskytuje informácie o holokaustu na Slovensku.

 

"Oba projekty sú veľmi dôležité z hľadiska stimulácie výskumu. Sú to kľúčové projekty pre vybudovanie digitálnej infraštruktúry, aby bádatelia, ktorí pracujú s týmito webovými databázami sa lepšie zorientovali v spleti často rozptýlených prameňov." Uviedol to Ján Hlavinka z DSH. Narážal tak na projekty Európska infraštruktúra pre výskum holokaustu (European Holocaust Research Infrastructure - EHRI) a Jeruša (Yerusha) do ktorých sa DSH zapojilo v roku 2015.


"Pre Dokumentačné stredisko holokaustu bolo veľmi zaujímavé vstúpiť do týchto projektov a mať možnosť participovať a získavať informácie o rôznych prameňoch. Navyše my ako partner sme zodpovední za to, že pokrývame Slovenskú republiku v jej súčasných hraniciach a vlastne dávame do projektu informácie jednak o archívnych a zbierkových inštitúciách a jednak o obsahu fondov zbierok," konštatoval Hlavinka.


Jedným z hlavných výstupov spolupráce je online portál EHRI, ktorý ponúka správu o dejinách konkrétnej krajiny v období holokaustu a jeho archívoch. Je to bezplatný a voľne prístupný portál, na ktorom sú v súčasnosti zverejnené informácie k viac ako 1900 organizáciám z rôznych krajín, ako aj 230.000 opisov konkrétnych fondov a zbierok s informáciami.


Riaditeľka DSH Monika Vrzgulová uviedla, že stredisko vypracováva opisy jednotlivých archívnych fondov a zbierok zo Slovenska. "V roku 2016 sme nadviazali úspešnú spoluprácu v tejto oblasti s Ministerstvom vnútra SR, ako zriaďovateľom štátnych archívov, Vojenským historickým ústavom, ako aj ďalšími organizáciami na Slovensku. V roku 2017 počítame s rozšírením spolupráce inými subjektmi," dodala.


Voľne dostupné informácie budú primárne určené pre historikov, využiť ich však môže i bežný užívateľ. "Je dôležité povedať, že EHRI portál je trošku popredu oproti Jeruši, ktorá zatiaľ nie je úplne na tej úrovni, lebo je to mladší projekt. Postupne však oba projekty budú na rovnakej úrovni a rovnako prístupné," uzavrel Hlavinka.


Projekt EHRI sa zameriava na podporu výskumu holokaustu a na vývoj nových metód a pomôcok. Spolupracuje na ňom viac ako 20 partnerských organizácií zo 17 krajín. Projekt Jeruša sa zameriava na židovské archívne dokumenty týkajúce sa rokov 1848-1938. Zapojilo sa do neho doteraz 14 európskych krajín vrátane Slovenska. Jeho zámerom je zhromažďovanie a zverejňovanie informácií o dostupných prameňoch k moderným európskym židovskýmdejinám a kultúre.


by J.D. l Feb 10, 2017 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or