SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Vyšla kniha o Židoch z Detvy

Vyšla kniha o Židoch z Detvy

Publikáciu, ktorá mapuje život židovskej komunity v Detve od polovice 19. storočia až do ukončenia druhej svetovej vojny, predstavili v Kultúrnom centre v Detve.

 

Jej autorom je tamojší učiteľ histórie Jozef Pavlov. "Materiál som zhromažďoval niekoľko mesiacov a to jednak výskumom v regionálnych archívoch a tiež na stretnutiach s pamätníkmi v Detve," povedal autor. Kniha je rozdelená do troch kapitol.

 

V prvej sa autor venuje všeobecnej charakteristike komunity v meste od príchodu prvých Židov v polovici 19. storočia. Ďalšia kapitola sa zameriava na skladbu židovských rodín počas nastávajúcich desaťročí až do roku 1945 a v poslednej kapitole sú zverejnené dochované dokumenty súvisiace so životom Židov v meste.


Podľa Pavlova najviac Židov, asi 150, žilo v Detve v 70. a 80. rokoch 19. storočia. Tesne pred druhou svetovou vojnou ich tam evidovali okolo 70. Počas transportov v rokoch 1942 a 1943 ich bolo odsunutých asi 90 percent. Posledných niekoľko rodín, ktoré sa zachránili, našlo ale smrť na konci vojny počas nacistických masakrov v Kremničke pri Banskej Bystrici.


Život židovskej komunity v Detve skúmali už pred piatimi rokmi tamojší gymnazisti. Výsledky ich ojedinelého výskumu sprístupnilo v roku 2010 Podpolianske múzeum v Detve.


by J.D. l Aug 14, 2015 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or