SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

V Šahách už Židia nežijú, ale stopy po komunite sú stále prítomné

Šahy sú malé mestečko na pomedzí dvoch hraníc. Okrem štátnej hranice s Maďarskou republikou sú Šahy aj v bezprostrednom susedstve stredného Slovenska.

 

Malebné údolie, ktoré lemuje zo severnej časti Krupinská vrchovina a z južnej strany pohorie Borzsony, lákalo ľudské pokolenie už od doby kamennej. Prvá písomná zmienka o meste na oboch brehoch rieky Ipeľ pochádza z roku 1236. Toto miesto bolo počas histórie často práve vďaka svojej polohe v ose pohybu národov. Postupne sa mesto dostávalo pod vplyv Tatárov či Turkov.

Bol to práve častý pohyb národov a kupcov, ktorý pravdepodobne prilákal postupom času do Šiah aj zástupcov židovského národa. Tí sa v meste začali usadzovať po roku 1848. K tomuto obdobiu sa vzťahuje aj najväčší hospodársky a kultúrny rozmach mesta. Príchod Židov do mesta výrazne posilnil oblasť obchodu. Ten sa stal lákadlom pre obyvateľov širokého okolia, čo bolo úzko späté s rozvojom hospodárstva v regióne Poiplia. Prítomnosť židovskej komunity je hmatateľná aj prostredníctvom novo-vznikajúcich objektov ako najstaršia tlačiareň mesta Neumannova tlačiareň, založená na prelome 19. a 20. storočia.

Postupom času sa židovské obyvateľstvo a jeho pôsobenie v meste čoraz viac udomácňovalo. Vznikli tri synagógy. Mesto v časoch najväčšieho rozmachu židovskej komunity malo svoju vlastnú školu Talmudu. Pred II. svetovou vojnou počet židovských obyvateľov dosahoval 25% vtedajšieho obyvateľstva, čo znamenalo viac ako 1 200 člennú komunitu.

Všetko sa zmenilo v roku 1938, keď na základe Mníchovskej dohody 11. októbra do mesta vstúpili maďarské vojská. II. svetová vojna aj tu priniesla prenasledovanie židovského obyvateľstva. V roku 1944 prenasledovanie vyvrcholilo zriadením miestneho geta a následnou deportáciou židovského obyvateľstva do koncentračných táborov.
Po vojne komunita šahianskych židov, ktorá hrôzy holokaustu prežila, nedokázala nadviazať na časy minulé. Mesto sa však rozhodlo zachovať pamiatku svojich niekdajších obyvateľov. Dnes v Šahách síce nenájdeme ani jediného Žida, napriek tomu tu stojí zrekonštruovaná synagóga a pamätník obetiam holokaustu. Synagóga sa stala súčasťou ojedinelého projektu nazvaného ATRIUM EURÓPA, ktoré pripomína postupnosť vývoja celého ľudstva a má byť akýmsi mementom spolupatričnosti národov celého sveta. Ide pravdepodobne o európsku raritu. Európske nádvorie pri zrekonštruovanej synagóge zdobí 17 obrazov známeho slovenského výtvarníka Fera Guldana, ktorý je zároveň autorom dverí bratislavského pamätníka Chatama Sofera. Znázorňujú vývoj ľudskej civilizácie, rôznosť kultúr a národov tohto sveta, ako aj niektoré dôležité udalosti, ktoré dnešný svet formovali a menili.
Židia v Šahách sú dnes minulosťou, ale ich historickú prítomnosť aj vďaka miestnym predstaviteľom samosprávy určite neprehliadneme.

Robert Haas

by Michael Szatmary l Oct 26, 2004 10:55 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or