SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

V Aréne otvorili čierny album totality

V Aréne otvorili čierny album totality

Zvýšiť povedomie o zločinnej povahe najhorších totalitných režimov v minulom storočí je zámerom výstavy, ktorú sprístupnili v bratislavskom Divadle Aréna.

 

Putovná expozícia Totalita v Európe s podtitulom fašizmus – nacizmus – komunizmus uvádza i potrebu obhajovať základne ľudské práva, pomáhať k lepšiemu porozumeniu medzi národmi aj zabrániť možnému vzniku podobnej moci v budúcnosti.  "Výstava je venovaná pamiatke ľudských životov, etnickej a kultúrnej rozmanitosti Európy 20. storočia, ktoré zmarila totalita. Totalita tých ľudí vymazala, ich mená mali byť zabudnuté. Kým nacizmus je zodpovedný za závažné trestné činy, ktoré viedli k bezprecedentnej tragédii holokaustu a druhej svetovej vojne, komunistickej totalite sa nedostalo podobného všeobecného odsúdenia. Pritom sa dopustila veľkých zverstiev na vlastných občanoch v čase mieru," uviedla autorka výstavy Neela Winkelmann – Heyrovská z pražského Ústavu pre štúdium totalitných režimov (ÚSTR).


Zároveň pripomenula, že ani po páde komunistického režimu v strednej a východnej Európe nenastal žiadny významný proces právneho odsúdenia zodpovednosti za najzávažnejšie trestné činy na národnej ani medzinárodnej úrovni. Pritom množstvo civilných obetí bolo na príkaz vodcov spôsobených genocídami, vojnovými zločinmi, masovými vraždami, deportáciami, etnickými čistkami, väzením, popravou z politických dôvodov či otrockou prácou.


"Nie je to úplná štatistika. Niekde sa ešte robí výskum, niektoré krajiny nemajú žiadnu evidenciu. Šťastnejší občania, ktorí to nezažili, si nevedia predstaviť, ako vyzerala realita v totalite. Pritom obete mali rovnaké práva ako tí, ktorí ich pošliapavali," povedal riaditeľ ÚSTR Daniel Herman.

 

Expozícia je koncipovaná ako čierny album a vznikla v rámci medzinárodného grantového projektu ÚSTR. Na ňom sa podieľalo asi 20 inštitúcií združených v Platforme európskej pamäti a svedomia. Na jednotlivých stranách album predstavuje zistený počet obetí zločinov fašizmu a komunizmu z 11 štátov EÚ. Okrem ich množstva sú uvedení hlavní zodpovední činitelia.


Zo Slovenska je to vtedajší prezident Jozef Tiso, premiér Vojtech Tuka, minister zahraničných vecí a vnútra Ferdinand Ďurčanský, veliteľ Štátnej bezpečnosti Otomar Kubala, minister vnútra a hlavný veliteľ Hlinkovej gardy Alexander Mach a hlavný organizátor arizácie – vyvlastňovania židovského majetku Augustín Morávek. Tí majú najväčšiu vinu, že zo Slovenska deportovali zabili desaťtisíce ľudí.  Výstava potrvá do 11. októbra.


by Emil Vojtánek l Sep 18, 2012 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or