SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Štiavnická synagóga sa dočká opravy

Štiavnická synagóga sa dočká opravy

Banskoštiavnická synagóga patrí medzi zaujímavé sakrálne objekty nachádzajúce sa v centre mesta. Architektúrou i vnútrom obohacuje miestny kolorit.

 

Zároveň pripomína niekdajšiu prítomnosť židovského etnika. Objekt sa nachádza v historickom centre mesta, na mieste stretu Striebornej a Novozámockej ulice a je postavený do svahu. Tento spôsob stavania budov (z dôvodu charakteru terénu), typický pre Banskú Štiavnicu a jej okolie, sa podpísal aj na jej podobe. Väčšina objektov v meste, aj ona má jednu stranu prístupnú z poschodia, naproti tomu druhú, z prízemného podlažia. Ďalšou zaujímavosťou je, že synagóga vznikla na mieste dvoch starších budov, teda nie ako vo väčšine prípadov stavieb tohto typu, na voľnej parcele.

 

Vstup do objektu zo strany od Radničného námestia smeruje do priestorov bývalej židovskej ľudovej školy (na prízemí), z Novozámockej ulice má objekt dva vstupy. Jeden bol pre mužov, ktorým sa vchádza do priestoru modlitebne, druhý umiestnený vyššie nad ním, používali ženy pre vstup na galériu. Výstavba banskoštiavnickej synagógy bola v roku 1893 ukončená a objekt bol daný do užívania. Na prízemí bola zriadená ľudová škola (chéder), tiež sa tu nachádzal byt školníka. Poschodiu dominovala obradná sála, v ktorej sa na východnej stene nachádzala najdôležitejšia časť synagógy - Aron ha kodeš, miesto kde sa uchovávala Tóra.

 

Synagóga bola predovšetkým centrom náboženského života židovskej komunity, miestom stretávania členov náboženskej obce, v jej priestoroch sa odohrávali náboženské obrady cez bežné aj sviatočné dni. Objekt bol na spomenuté účely využívaný až do roku 1941, keď bol vydaný zákaz vykonávať v synagóge bohoslužby. Po II. sv. vojne bola miestna náboženská obec značne okyptená, velká časť jej členov zahynula, niektorí v predvojnovom období, prípadne počas vojny konvertovali na katolícku, alebo evanjelickú vieru, iní nemali záujem pokračovať v aktívnom náboženskom živote.

 

 

Z tohto dôvodu sa v roku 1949 Izraelitská obec v Banskej Štiavnici dohodla s predstaviteľmi mesta, že im synagógu predá. Súčasťou kúpnopredajnej zmluvy boli dve dodatkové podmienky. Podľa prvej nesmie byť používaná na nedôstojné ciele, ako napríklad zábavnú miestnosť, krčmu a pod. Druhá podmienka požadovala v priečelí budovy umiestniť pamätnú dosku s nápisom: „Tu stála synagóga roku 1892 do roku 1949“. V roku 1951 sa budova dostala do vlastníctva mesta. Začlenili do podniku komunálneho hospodárstva, v priestoroch bývalej školy (na prízemí) umiestnili klampiarsku dielňu, hlavnú loď rozdelili na dve podlažia, ktoré sa využívali na rôzne účely. O budovu sa roky nikto nestaral. Výsledkom bol zlý technický stav a narušená statika.

 

Budova sa po spoločensko-politických zmenách na konci 20. storočia, dostala do súkromného vlastníctva. Po výmene viacerých majiteľov je dnes vo vlastníctve rodiny Radovej, ktorá začala s jeho pamiatkovou obnovou.  A ako sa vyjadril jej zástupca,: „posledným a symbolickým krokom obnovy synagógy, bude umiestnenie pamätnej tabule na jej priečelí“. Možno teda konštatovať, že sa tak splatí morálny dlh a naplní jeden z článkov zmluvy, ktorou bola synagóga odpredaná mestu Banská Štiavnica. Bolo by pekné, keby sa to investorovi podarilo zrealizovať už na budúci rok. Bývalá synagóga totiž oslavuje 120te výročie svojho vzniku.


by Daniel Havran l Dec 14, 2012 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or