SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Skupina spojencov Izraela v parlamente

Skupina spojencov Izraela v parlamente

Prvýkrát som ich stretol v Jeruzaleme. Josh Reinstein stál na pódiu hovoriac k viac ako 5 000 prevažne evanjelikálnych kresťanov z rôznych krajín celého sveta.

 

Tí sa stretli na Sviatku stánkov, ktorý od roku 1980 organizuje Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ). Rozrastajúca sa komunita evanjelikálnych kresťanov je jedným zo silných katalyzátorov nových vzťahov, na báze biblických princípov, ktoré sa darí prehlbovať medzi židovským a kresťanským svetom.

 

Už v roku 2004 vznikol na pôde Knessetu výbor pod názvom Knesset Christian Allies Caucus. Jediný preklad do slovenčiny, ktorý mi napadol, je Výbor kresťanských spojencov Knessetu. Ale dôležitejší je cieľ: prehĺbiť vzťahy izraelského zákonodarného zboru s členmi parlamentov a parlamentármi rôznych krajín sveta. Josh Reinstein je jeho riaditeľom od samého vzniku.

 

Keď mi v polovici marca 2016 zazvonil telefón a prišla od Josha správa, že takýto Caucus chcú založiť aj na Slovensku, prvými emóciami boli radosť aj obavy zároveň.  Potešenie z toho, že Slovensko bude ďalším dielom príbehu vytvárania podobných skupín parlamentárov, ktorý začal v kongrese USA. A tešil som sa, že ako kresťania v tom môžeme zohrať istú iniciatívnu úlohu. Vďaka veľmi dobrým kontaktom ICEJ s Knessetom. Obavy z toho, ako to príjmu politici aj slovenská verejnosť.

 

Rozbehli sa prípravy, do ktorých súčasťou boli Veľvyslanectvo Izraela v SR, ÚZ ŽNO, predseda zahraničného výboru NR SR, Svetový židovský kongres a Nadácia spojencov Izraela z Bruselu. Výsledkom bola návšteva z Knessetu a Svetového židovského kongresu na Slovensku počas troch posledných májových dní. V nedeľu bola na programe prehliadka židovských pamiatok – Synagógy, Židovského komunitného múzea, Pamätníka Chatama Sofera a Múzea židovskej kultúry – SNM v Bratislave.

 

 

V nedeľu večer sa v kinosále Istropolisu zišlo okolo 250 ľudí z radov kresťanov. Dvere boli otvorené pre širokú verejnosť. Prišiel osobitný vyslanec EÚ pre otázky náboženských slobôd a vyznania vo svete Ján Figeľ, poslanci NR SR, Europarlamentu ale aj Senátu ČR. Štyria z celkom osemčlennej Izraelskej delegácie vystúpili s témou „Nový vzťah medzi židmi a kresťanmi v 21. storočí“. Bola to nefalšovaná emocionálna predohra pondelkových rokovaní v parlamente. Atmosféra v sále a slová podpory a modlitieb z úst lídrov viac ako siedmich cirkví a zborov na pódiu dokazovali, že na Slovensku existuje zárodok neúčelovej podpory Izraela a spojenectvo nie je len vecou politikov.

 

Pondelkový program v NR SR začal prijatím u predsedu parlamentu Andreja Danka za účasti Jeho Excelencie veľvyslanca štátu Izrael na Slovensku pána Zvi Avinera Vapniho. Pre zdravotné ťažkosti predsedu zahraničného výboru NR SR Františka Šebeja ustanovujúce stretnutie Skupiny spojencov Izraela viedol poslanec parlamentu Marek Krajčí. Po skončení prezentovali poslanci na tlačovej konferencii deklaráciu (text nižšie). Oficiálna časť programu skončila v pondelok obedom delegácie Knessetu, Svetového židovského kongresu, ÚZ ŽNO a ICEJ Slovensko u veľvyslanca Izraela na Slovensku.

 

V pondelok popoludní usporiadala Nadácia otvorenej spoločnosti diskusiu o medzináboženskom dialógu, ktorej sa zúčastnili viacerí predstavitelia kresťanov, moslimov a členovia delegácie z Izraela.

 

 

Uznesenie ustanovujúceho stretnutiaSkupiny spojencov Izraela na pôde Národnej rady Slovenskej republiky

 

Dnes, 30. mája 2016, pri príležitosti návštevy delegácie izraelského Knessetu, sa po prvýkrát stretla Skupina spojencov Izraela na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Táto skupina, pozostávajúca zo 16 poslancov NR SR z rozličných politických strán, vznikla s cieľom potvrdiť význam slovensko-izraelských vzťahov a prispieť k ich hlbšiemu rozvíjaniu v budúcnosti.

 

Slovensko a súčasný Izrael spájajú hlboké spoločné historické korene. Slovensko, ako súčasť vtedajšieho Československa, patrí medzi krajiny, ktoré v roku 1948 ako prvé uznali štátnosť Izraela takmer okamžite po jej vyhlásení; zároveň patrilo medzi prvé krajiny, ktoré Izraelu pomáhali pri budovaní svojej štátnosti.

 

Dvojstranné vzťahy Slovenska a Izraela sú formované bohatou a zároveň pohnutou históriou slovenského židovstva. Sme hrdí, že Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším počtom ocenení “Spravodliví medzi národmi”.

 

Priateľstvo Slovenska a Izraela je postavené predovšetkým na zdieľaní a vytrvalej obhajobe spoločných hodnôt, ktoré sú základom našej civilizácie.

 

Vnímame zároveň širší potenciál tohto priateľstva, ktorý zatiaľ len čaká na svoje plné využitie, aby ho bolo možné pretaviť do užšej praktickej spolupráce v oblasti hospodárskej, vedeckej a kultúrnej, ako aj na medzinárodnej úrovni.

 

Úzke kontakty medzi obyvateľmi oboch krajín sú základným stavebným kameňom našich dvojstranných vzťahov. Podpora vzájomnej výmeny, osobitne v oblasti kultúry, vedy, vzdelávania a cestovného ruchu, si zaslúži osobitnú pozornosť, s cieľom zvýšiť vzájomné povedomie, posilniť porozumenie a priateľstvo oboch krajín.

 

Máme záujem napomáhať rozvoju parlamentnej dimenzie dvojstranných vzťahov, vrátane Skupiny priateľstva NR SR so štátom Izrael, o členstvo v ktorej je tradične vysoký záujem.

 

Vidíme priestor pre rozvíjanie dialógu aj v medzinárodnej oblasti o kľúčových otázkach globálneho významu. Zdieľame rastúce znepokojenie z nárastu antisemitizmu vo svete, ako aj opakujúce sa snahy o izoláciu a démonizovanie štátu Izrael na medzinárodnej scéne. Izrael, rovnako ako všetky krajiny sveta, má neodňateľné právo žiť v mieri a bezpečnosti vo svojej vlasti.

 

Oceňujeme úlohu Izraela ako stabilnej slobodnej demokracie v regióne, ktorá v duchu tolerancie rešpektuje a chráni občianske práva a slobody, vrátane snahy zaručiť prístup k svätým miestam vo Svätej zemi pre všetky náboženské komunity.

 

Ustanovenie Skupiny spojencov Izraela na pôde Národnej rady Slovenskej republiky je vyjadrením uvedených skutočností a postojov, ako dôležitý prejav vzájomnej solidarity a priateľstva medzi našimi krajinami.

 

(autor je predsedom ICEJ Slovensko)


by Peter Švec l Jun 6, 2016 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or