SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Seneckú synagógu chcú rekonštruovať

Seneckú synagógu chcú rekonštruovať

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo s primátorom Senca Karolom Kválom opäť hovorili o oprave synagógy. Už dva roky hovoria to isté.

 

„Senecká synagóga je momentálne v havarijnom stave, ale, samozrejme, cieľom nielen mesta Senec, ale aj BSK je, aby sme spoločenský život do tejto synagógy vrátili. Vďaka exteriérovým úpravám to bude miesto vhodné na oddych a relax nielen pre obyvateľov Senca, ale aj pre všetkých návštevníkov,“ predstavil plány predseda BSK Pavol Frešo.


Národná kultúrna pamiatka Synagóga ortodoxných v Senci stojí od roku 1904 na mieste staršej synagógy, ktorú postavili už v roku 1825. Synagóga slúžila svojmu účelu až do roku 1948, po znárodnení bola využívaná ako sýpka, neskôr sklad chemikálií a v zime ako sklad vianočných stromčekov. "V súčasnosti je budova v havarijnom stave a jej akékoľvek využívanie je podmienené nevyhnutnou a neodkladnou obnovou.

 

V rámci minuloročného workshopu Letná škola archeológie študenti počas archeologických prác v areáli Synagógy odkryli zvyšky rituálnych tehlových stavieb, dotvárajúcich v minulosti funkčný komplex synagógy, priblížila tlačová tajomníčka BSK Veronika Beňadiková.


„Napriek tomu, že vláda nám zobrala viac ako 25 miliónov eur na dani z motorových vozidiel a aj napriek tomu, že máme obmedzené možnosti čerpať eurofondy, nakoľko sa nachádzame na území BSK, sa župa rozhodla ísť do rekonštrukcie synagógy z vlastných prostriedkov. Veľmi nám záleží na tom, aby aj v našom kraji boli zachované národné kultúrno-historické pamiatky, akou senecká synagóga rozhodne je. Budeme mať možnosť zachrániť aj tie nálezy, ktoré sme v rámci prípravy na záchranu synagógy objavili vo dvore tohto objektu,“ objasnila podpredsedníčka BSK Gabriella Némethová.


Bratislavský samosprávny kraj má v pláne synagógu v Senci nielen zrekonštruovať a vytvoriť v nej multikultúrne centrum a expozíciu židovskej kultúry, ale v areáli za synagógou postaviť aj infopavilón, v ktorom bude situované nevyhnutné prevádzkové zázemie. "Vzhľadom na finančnú náročnosť plánovanej obnovy sa BSK usiloval aj o získanie externých finančných zdrojov z Finančného mechanizmu EHP 2009 - 2014, no táto žiadosť nebola schválená, preto zatiaľ BSK ráta s rekonštrukciou synagógy z vlastných zdrojov. Podľa realizačného projektu by mal celý projekt stáť približne 1,4 milióna eur, o ktoré chce však župa žiadať aj v Bruseli," uzavrela Beňadiková.


by Emil Vojtánek l Feb 9, 2015 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or