SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Podporte renováciu židovského múzea

Podporte renováciu židovského múzea

Židovské múzeum v Tekovských Lužanoch otvorili v priestoroch bývalej študovne, vedľa ktorej kedysi stála aj synagóga zničená počas 2. svetovej vojny.

 

Židovské múzeum v Tekovských Lužanoch oslávi v septembri 2019 10. výročie svojho vzniku. Momentálnym hlavným úsilím  vedenia múzea a OZ HATIKVA so sídlom v Leviciach je vykonať pred touto významnou udalosťou potrebnú renováciu múzea a tiež oboch židovských cintorínov v obci.


Dňa 25. 10. 2018 bol na portáli hithit.com spustený projekt, ktorého cieľom je získať potrebnú finančnú čiastku na plánovanú renováciu - https://www.hithit.com/sk/project/5374/renovacia-zidovskeho-muzea-v-tekovskych-luzanoch. Podpora projektu sa realizuje výberom a zakúpením odmien z ponuky projektu, ktoré sú protihodnotou za príspevok podporovateľa.

 

Cieľová suma projektu bude použitá predovšetkým na interiérové a exteriérové úpravy budovy bývalej židovskej modlitebne. Jedným z očakávaných výsledkov renovácie je vytvorenie dôstojného priestoru, zohľadňujúc tiež dôležitú skutočnosť znovuzasvätenia budovy bývalej modlitebne (v roku 2009) a teda náležitej prípravy priestoru pre príležitostné náboženské účely (v prípade, že sa zíde minjan).

 

Obnovené priestory budú sčasti určené na zhromažďovanie a vystavovanie zbierok predmetov súvisiacich s niekdajšou prítomnosťou židovských spoluobčanov v obci a stanú sa tak "otvorenou knihou" autenticky, zaujímavo, verne a hodnotne vypovedajúcou o predvojnovom období života židovskej náboženskej obce v Tekovských Lužanoch. Na tragédiu, ktorá, žiaľ, skončila nenávratným pretrhnutím nite vzájomného spolunažívania a prepojenosti osudov a v konečnom dôsledku zánikom miestnej židovskej komunity, sa bude zameriavať expozícia nainštalovaná na vybraných miestach v exteriéri. Pre tento účel je potrebné vykonať niekoľko úprav v areáli múzea.

 

Ďalšie využitie obnovených priestorov bývalej židovskej modlitebne súvisí s organizovaním stretnutí pri príležitosti niektorých židovských sviatkov, spomienkových a pietnych stretnutí, stretnutí s potomkami židovských rodákov z Tekovských Lužian atď.  V spoločnom súzvuku pôjde o aktivity výrazne napomáhajúce k prirodzenému prekonávaniu a rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností a k  rúcaniu predsudkov, čoho predpokladom je nepochybne získavanie poznatkov a činnosti zacielené na povznesenie vzdelanosti v predmetnej oblasti.

 

Súčasťou projektu sú aj spomínané rekonštrukčné práce na oboch židovských cintorínoch v obci (odstránenie prebytočného porastu, obnova nápisov na mramorových pomníkoch a na pamätnej tabuli obetí Shoa, vybudovanie nového pamätníka (podľa vytvoreného súpisu a zozbieraných údajov z archívnych zdrojov) s menami z ukradnutých a iným spôsobom zmiznutých pomníkov).

 

Týmto článkom prosíme všetkých sympatizantov a priaznivcov o zdieľanie a finančnú podporu projektu renovácie Židovského múza v Tekovských Lužanoch - https://www.hithit.com/sk/project/5374/renovacia-zidovskeho-muzea-v-tekovskych-luzanoch.


by Matúš Zelieska l Nov 15, 2018 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
3 Reponses to „Podporte renováciu židovského múzea“

Stefan Boci says:

Apr 12, 2019 2:00 PM

chcem sa spýtať, v akom je to stave teraz

Alica Lišková says:

Dec 11, 2018 9:53 AM

Prispela som...

gewitter says:

Dec 5, 2018 5:29 PM

Prispejeme...

Page 1 of 1
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or