SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Petícia: Košická synagóga pre všetkých

Petícia: Košická synagóga pre všetkých

V Košiciach spustili petíciu za urovnanie sporu o synagógu, dnešný Dom umenia. S iniciatívou prichádza občianske združenie B'nai B'rith Concordia.

 

Ambíciou podľa združenia je prispieť ku kultúrnemu riešeniu 20 rokov trvajúceho sporu o Dom umenia v Košiciach, ktorého ďalší vývoj je v rukách košického mestského zastupiteľstva. Online výzvu pod názvom "Petícia porozumenia: košický Dom umenia v synagóge patrí všetkým" môžu občania podporiť TU!


Súdny spor o objekt vedú mesto Košice a košická Židovská náboženská obec (ŽNO). Podľa prezidenta združenia B'nai B'rith Concordia Tomáša Teššera je v Košiciach po mnohých rokoch práve teraz vhodná príležitosť vyriešiť ho zmierlivou cestou. "Spor o Dom umenia zle vplýva nielen nažidovskú komunitu, ale aj ostatných obyvateľov a renomé Košíc. Každému by prospelo jeho skoré ukončenie.

 

Zo strany židovskej obce boli vytvorené predpoklady na kultúrne, zmierlivé a navyše pre mesto výhodné riešenie sporu, cestou návrhu Memoranda o porozumení. Prijatie tohto podania ruky židovskej obce košickým mestským zastupiteľstvom sme sa rozhodli podporiť aj petíciou porozumenia. S memorandom má spor konečne šancu na ukončenie tak, že Dom umenia bude naďalej patriť všetkým," uviedol Teššer. O memorande má rozhodovať košické mestské zastupiteľstvo 16. júna.


Petícia vyzýva mestských poslancov, aby svojím hlasovaním podporili navrhované memorandum o porozumení, ktoré mestu navrhla ŽNO. "Schválením memoranda sa nemení vlastník Domu umenia. Naopak, memorandum preukázateľne posilňuje pozíciu mesta v tejto veci, ponecháva rozhodnutie o osude Domu umenia v rukách súdu a zaručuje, že Dom umenia bude i naďalej slúžiť všetkým Košičanom ako kultúrna ustanovizeň," píše sa vo výzve.

 


Memorandum o porozumení podľa ŽNO významne posilňuje pozíciu mesta Košice v spore o Dom umenia, a to aj pre prípad jeho prehry na súde. ŽNO sa v ňom zaväzuje, že nezmení účel Domu umenia, ponechá v nájme Štátnu filharmóniu Košice a nahradí investície vložené do objektu. Vzdáva sa ním tiež svojich ďalších nárokov súvisiacich so súdnym sporom. "Memorandum o porozumení nevplýva na ďalšie rozhodovanie súdu, ani sa ním nevydáva objekt do rúk ŽNO. Zabezpečuje, že pre obyvateľov Košíc sa prípadným vydaním objektu do rúk ŽNO nič nezmení," uviedlo združenie B'nai B'rith Concordia.


Súdny spor o budovu prebieha od roku 1995, predchádzala mu neúspešná výzva ŽNO pre mesto Košice na vydanie Domu umenia v zmysle zákona o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam. V roku 2008 okresný súd a odvolací krajský súd rozhodli o vydaní budovy do rúk ŽNO. Mesto rozhodnutie napadlo dovolaním na Najvyššom súde SR, ktorý vec vrátil krajskému súdu, pričom však nedošlo k zrušeniu rozhodnutia prvostupňového súdu. Spor sa tak teraz nachádza v procesnom štádiu konania na krajskom súde o odvolaní mesta Košice. Ani rozhodnutie odvolacieho súdu však nezaručuje celkové ukončenie vlečúceho sa sporu.


by J.D. l May 26, 2014 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or