SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Peniaze alebo život alebo lieky naše každodenné

Lieky. Pre niekoho vec naozaj každodennej potreby, pre
iného vec, ktorej sa vyhýba. Pre jedného je to tableta, pre
iného inhalátor alebo podkožný implantát.

 

Jeden liekmi šetrí aj tam kde nemá, iný možno prehnane plytvá. Nech je náš vzťah k liekom akýkoľvek, v jednom by
sme mali byť zajedno. Lieky sú pri správnej manipulácii
nástrojom na liečbu a prevenciu chorôb. Rozmenené na
drobné, bez liekov by sme sa pravdepodobne dožívali
menej rokov, a čo je ešte podstatnejšie, kvalita nášho života by bola na horšej úrovni. Práve z tohto dôvodu je potrebné prechovávať k lieku rešpekt a úctu a cítiť prirodzenú pokoru.

Pochopiteľne, každý tvorivý výsledok ľudskej
práce si zasluhuje úctu. Lenže na hodnotenie ľudskej práce
už ľudstvo vymyslelo meradlo, a tým sú peniaze. Liek
však nemá iba svoju ekonomickú hodnotu.
Ekonomický rozmer lieku je nášmu zmýšľaniu blízky
a menej máme na očiach jeho terapeutický rozmer. Na
liek sa každý z nás v čase núdze upína a spolieha sa
na jeho účinnosť. Ak sa pokazia hodinky, strata je iba
ekonomická. Ak použijeme liek nesprávne, alebo keď ho
neužijeme keď treba, ekonomickú škodu počítame naozaj
až v druhom rade. A pritom ešte nehovoríme o najhlbšom
rozmere lieku – o rozmere etickom. Veľká časť sveta nemá
dostupné ani najzákladnejšie lieky. Kým v rozvinutých
krajinách, akou je aj Slovensko, riešime systém zberu
a likvidácie liekov s exspirovanou dobou, inde na svete
ani nepoznajú význam tohto slova. Nedostupnosť liekov
je viacrozmerná. Chorí ľudia nemajú dostupné lekárne
a ambulancie, kde by sa k liekom dostali, alebo nemajú
záruku, že tam potrebné lieky nájdu. A v neposlednom
rade, aj keď dostupného zdravotníka majú a tento liek
má, bežní ľudia nemajú prostriedky, aby si zakúpili čo len
jednu tabletu či injekciu.

Každá tableta, ktorá sa u nás nezužitkuje a vyhodí,
mohla v tom istom momente vrátiť zdravie, ba aj život.
Možno práve keď vyhadzujeme aspirín, niekde na svete
mohla tabletka zachrániť život, pričom dnes je hodnota
jednej takejto tabletky menej než 5 centov.
Skúsme nebrať lieky ako samozrejmosť. Občas si môžeme
zašomrať pri doplácaní za lieky, ale udalosti posledného
mesiaca v Gaze alebo v iných konfliktných oblastiach sveta
ukazujú, že aj tam, kde je dnes tabletka istá, zajtra môže byť nedosiahnuteľná. Ak s touto myšlienkou budeme lieky brať
do rúk, úcta, rešpekt a pokora prídu samé od seba.

Peter Stanko, autor je farmaceut

by Michael Szatmary l Jan 29, 2009 10:34 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or