SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Nový zástupca pre židovskú menšinu

Nový zástupca pre židovskú menšinu

Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny bude mať nového člena za židovskú komunitu na Slovensku.

 

Kandidátov na náhradníkov navrhli organizácie, ktoré sa preukázateľne angažujú v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín, informoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.


Náhradníkmi za rómsku národnostnú menšinu sa stali Vladimír Horváth a Marianka Pehelová, ktorí boli zvolení spomedzi troch kandidátov. Židovskú národnostnú menšinu bude z pozície náhradníka vo výbore zastupovať Pavol Mešťan. Ich predchodcom vyprší trojročný mandát 12. októbra, respektíve 30. októbra.


Náhradníkov volili zástupcovia organizácií, ktoré sa registrovali na volebné zhromaždenie. Volilo sa v tajnom hlasovaní osobitne pre každú národnostnú menšinu. Na priebeh volebného zhromaždenia dozerala volebná komisia zložená zo zástupcov ministerstva školstva, ministerstva kultúry, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Kancelárie verejného ochrancu práv, Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Úradu vlády SR.


by J.D. l Sep 17, 2015 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
11 Reponses to „Nový zástupca pre židovskú menšinu “

Robert says:

Nov 30, 2015 3:12 PM

Tak je tam, čo teraz? jednoducho stal sa uvedomelým pre dobu . Je to predsa na mieste uvedomiť si zmenu a prisposobiť sa. No ale prestaňme sa obviňovať, a usmejme sa na seba. Že Pani Zuzana :))

timur t says:

Sep 28, 2015 10:12 AM

Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc., bol po roku 1968, až do roku 1989, v období tzv. normalizácie, slovenským Hrzalom, t. j. hlavným normalizátorom v oblasti ideológie na Slovensku (podobne ako prof. Hrzal v Čechách). Bol hlavným bojovníkom proti antikomunizmu, tzv. demokratickému socializmu, sociálreformizmu (v podaní rakúskych sociálnych demokratov) a po roku 1977 aj hlavným bojovníkom proti Charte 77 na Slovensku.
Na tomto základe získal veľký doktorát a potom aj profesúru (tzv. "menovaný" profesor) z vedeckého komunizmu na Vysokej straníckej škole ÚV KSS v Bratislave. to sú jeho tituly, ktoré si uvádza pred menom i za menom až doteraz. Prof. Mešťan nikdy nezmenil svoje vedecko-komunistické východisko, nikdy neprekročil úroveň ideologického prisluhovača a partajného bojovníka. Ak vtedy bojoval proti sionizmu, dnes bojuje proti antisionizmu. Pozrime sa, na základe čoho dostal Pavol Mešťan svoju profesúru z vedeckého komunizmu (výber z bibliografie, vynechané tituly sú toho istého druhu): Niet takej cesty. Antikomunizmus ako súčasná buržoázna ideológia (Smena 10. 3. 1977); Staronový ideový nástroj pravice. Antikomunizmus pod pláštikom demokratického socializmu (spolu s L. Hrzalom, Pravda 13. 9. 1978); Aktuálnosť boja proti súčasnému antikomunizmu (text k diafilmu, vyd. Smena 1978); Demokratický socializmus. Ideológia a politika bez budúcnosti (spolu s L. Hrzalom, vyd. Smena 1979); Demokratický socializmus: ideológia reformizmu (vyd. Pravda, 1980); Demokratický socializmus v službách antikomunizmu (Kritická analýza najcharakteristickejších čŕt Socialistickej strany Rakúska), (spolu s L. Hrzalom, vyd. Pravda 1981); Cesta, ktorá nikam nevedie (spolu s L. Hrzalom, vyd. Smena 1984); Buržoázna a socialistická demokracia (spolu s L. Hrzalom, Pravda 30. 10. 1984).
Pokiaľ viem, nie som sám, pre koho je absolútne neprijateľné, aby prof. Mešťan na akomkoľvek domácom či zahraničnom fóre reprezentoval slovenskú politológiu.

timur t says:

Sep 28, 2015 9:20 AM

Riaditeľ Múzea židovskej kultúry Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. Na otázku A vaše vyznanie? odpovedal: „Som bez vierovyznania, a ako niektorí autori hovoria, že sú veriaci ateisti, lebo aj ateizmus je viera, aj ja sa považujem za takéhoto veriaceho ateistu.

Robert Roth says:

Sep 24, 2015 10:38 PM

No tento človek nikdy nebol v žiadnom bahne mal vatičkou obloženú cestu. Neviem načo ho zastávať? Je to tipicky ten človek ktorý aj v socialistickom režime sa ,,pritúlil" k smotánke a aj teraz si našiel cestu. A zdôrazňujem že ja sm ho nevolil. Ale čo chceme keď celé ,,vedenie židovskej komunity" sú takmer byvali komunisti alebo samizvolený židia ktorých pra pra dedko bol žid. Ale však keď sa teraz s toho dá dobre vyžiť. Ako tiíto židia aj pán Mešťan je taký žid ktorý s toho žije a len preto je teraz žid!

Robert says:

Sep 24, 2015 4:40 PM

ten pán na obrázku budoval hodnoty ktoré boli v ideovom "červenom svetle", ale nikdy nezdoraznil to, aby si chlap dal dole gate pred druhým chlapom a prehol sa mu, toto si nikdy nevšimol a neuprednostnil pred prácou a sebestačnosťou spoločnosti. Teraz je plno krikľúňov ktorí vykrikujú že napravia človeka a len ho namáčajú do ešte vačšieho bahna ako bol kedysi.

Robert Roth says:

Sep 24, 2015 4:16 PM

Podla môjho názoru je to ,,súdruh" ktorý obsluhoval smotánku komunistickej vlády. On písal Husákové prejavy. Verím tomu že v tej dobe rukami nohami tajil skutočnosť že je židovského pôvodu. Ale po prevrate sa stal riaditeľom židovského múzea. A teraz dostal aj ďalšiu bonus funkciu zástupca pre židovskú menšinu. Gratulujem takto sa to robí v dnešnej dobe! Ale ešte rád by som vedel kto ho zvolil na túto funkciu? Ja som žid a neviem o tom že by sa konali takéto voľby. Skratka je to ,,štátný žid."

Trubiroch says:

Sep 20, 2015 9:51 PM

Slovo menšina by sa v spojení s ľudmi nemala používať.

Koki says:

Sep 20, 2015 5:27 PM

Robert teraz píšeš ako keby komunizmus bol nejakým ľudomilným vynálezom ktorý mal pospolitý ľud uchrániť od akejsi skazy. Pri povrchnom pohľade, len pokým si človek neprečíta Komunistický manifest a dôkladnejšie sa nezoznámi s fenoménom tzv. osvietenstva. Nakoniec veď osud socialistických štátov hovorí sám za seba.
Novodobá politika sa potáca z extrému do exrtému; najprv ľud odviažu liberalizáciou, potom je treba ho spútať totalitou. Potom sa treba opäť oslobodiť, a potom opäť spútať... Už by stačilo, panstvo.

Robert says:

Sep 20, 2015 3:32 PM

to je prirodzené, keďže strana sa obávala rozkladu spoločnosti, liberalizácie spoločnosti a chcela uchovať to čo spoločne s ľuďmi vybudovala ... v čase normalizácie sa začala masívna bytová výstavba, mladomanželské požičky, bolo to obdobie nárastu obyvateľstva, 70. ročníky. Silná podpora poľnohospodárstva, ... veď áno, aj opatovné zavedenie cenzúry, keď chceš niečo budovať tak musíš tomu kto tomu škodí papuľu zavrieť. :) Tréning a následný zápas je už taký, bez rečí a iba v pred ! :)

Štiavnický says:

Sep 20, 2015 9:54 AM

Priatelia,
poznal som istého Pavla Mešťana, ako zúrivého normalizátora v socialistickom Československu. Ale to bude asi len zhoda mien. Z tváre tohto pána vyžaruje pokoj, dobrota, pokora, proste veľmi priaznivá energia. Tento človek by ani muche neublížil.

Page 1 of 2 1 2 »
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or