SK I EN
O nás | Kontakt | Podmienky používania

Moslimsko - židovská konferencia v Bratislave

Moslimsko - židovská konferencia v Bratislave

Sme hrdí nato, že môžeme privítať v poradí 3. ročník medzinárodnej Moslimsko-židovskej konferencie (MJC) v Bratislave.

 

MJC združuje študentov a aktivistov z viac ako 30 krajín zo štyroch kontinentov. Prvá MJC sa konala v roku 2010 vo Viedni a druhá v roku 2011 v Kyjeve. Radi nadväzujeme na túto tradíciu spolupráce v našom regióne a tešíme sa, že môžeme priblížiť živý dialóg pri riešení mnohých pálčivých otázok dotýkajúcich sa moslimskej a židovskej komunity aj širokej verejnosti v Bratislave.

 

Táto iniciatíva vznikla z pociťovanej potreby hlbšieho interkultúrneho dialógu medzi mladými lídrami ako v moslimskej, tak i židovskej komunite. Veríme, že jedine v priamej vzájomnej interakcii môže dôjsť k reálnemu otvoreniu vzťahov, búraniu zaužívaných stereotypov na oboch stranách kultúrneho spektra a následne k implementovaniu konkrétnych riešení do každodenného života.

 

Pri organizovaní tejto konferencie v roku 2010 naším cieľom bolo poskytnutie priestoru na dialóg medzi oboma komunitami. Vytvorením medzinárodnej platformy sme umožnili zaznieť mnohým podnetným nápadom a spoločným riešeniam. V roku 2011 sa účastníci venovali vytváraniu konkrétnych projektov v komunálnej i akademickej oblasti, ktoré boli následne účastníkmi implementované v oblastiach kde žijú a pôsobia. Tohto roku k tvorbe projektov pridávame i rezidenčný program pre mladých umelcov, ktorí spoločne počas konferenčného týždňa vytvoria putovnú výstavu.

 

Konferencia je podporená o.i. bývalým americkým prezidentom Billom Clintonom, Alianciou civilizácií OSN pri ktorej má MJC konzultačný status, Ministerstvom zahraničných vecí Rakúska, či rakúskym prezidentom Heinzom Fischerom. MJC je poradnou inštitúciou pre Európsku úniu židovských študentov i Svetovú úniu židovských študentov, prezidenti ktorých sú medzi účastníkmi a organizátormi konferencie. Vítame prínosnú spoluprácu v organizovaní tohtoročnej konferencie od primátora Bratislavy Milana Ftáčnika, ako aj primátora Viedne Michaela Häupla.

 

Pozývame všetkých, ktorým tento mierový proces dialógu medzi kultúrami a vierami nie je ľahostajný, aby sa pridali k jeho šíreniu a podporili našu iniciatívu. Svojou účasťou  a podporou nášho projektu prispejete k riešeniu problémov ktoré sa dotýkajú oboch komunít a k realizácii vízie spoločnosti založenej na humanitných princípoch ktoré tieto komunity viery spája.

 

Prípadné otázky adresujte na mňa: dagmarkusa@gmail.com

 


Dagmar Kusá l Máj 31, 2012 00:00 l Tlač l
Pre tlač kliknite sem.
3 reakcie pre „Moslimsko - židovská konferencia v Bratislave“

Igor Dietrich napísal(a):

Nov 23, 2012 09:39

Napadlo ma, že čitatelia, ktorí nie sú ani židia ani muslimovia, sa môžu nad uvedeným oznamom začuduvať, v tom zmysle, že čo sa týka týchto náboženstiev, o čom môžu viesť vzájomne dialóg.Dôvodom môže byť napr.aj zavádzajúci termín mohamédi a mohamedánstvo, čiže náboženstvo, ktoré založil v 7.storočí Muhammad, pričom Muhammad nikdy netvrdil, že založil nové náboženstvo.Dôkazom je Korán 42:13: „On vám uzákonil jako náboženství to, co kdysi uložil Noemu - a to, co jsme vnukli tobě a co jsme uložili i Abrahamovi, Mojžíšovi a Ježíšovi“; Korán 2:136: Rcete: „Uvěřili jsme v Boha a v to, co seslal nám, i v to, co seslal Abrahamovi, Ismaelovi, Izákovi, Jakubovi a kmenům, i v to, co bylo dáno Mojžíšovi, Ježíšovi, a v to, co bylo dáno prorokům od Pána jejich. My nečiníme rozdíl mezi nimi Pána svého jsme odevzdáni!“;ako aj sunna(= výrok a cesta proroka Muhammada): „Všetci proroci sú bratia a hlásajú to isté posolstvo“. Zatiaľ čo v judaizme podľa Maimonidových 13 článkov viery Mojžiš bol najväčším prorokom - muslimovia takéto označenie nepoužívajú ani pre Muhammada, napriek vierovyznaniu:“ Niet boha okrem Boha a Muhammad je Jeho posol“;-a už vonkonkoncom nespájajú s poslom od Boha osobu Boha, ako je to v kresťanstve. V tom je islam radikálny.Okrem viery v tých samých prorokov a nadväzujúc na túto vieru, islam má s judaizmom spoločnú aj vieru v toho samého Jedného Jediného Boha spomenutých prorokov, vieru vo svätosť Tóry , Dávidových žalmov a svätých kníh všeobecne, vieru v anjelov a vieru v súdny deň, t.j. vzkriesenie mŕtvych, atď.Zavádzajúce je tiež vnímanie muslimov výlučne ako arabov, ktorí však netvoria ani pätinu súčasnej svetovej populácie(viď.foto).

Igor Dietrich napísal(a):

Nov 22, 2012 23:19

Takéto podobné aktivity sú vo svete bežné, veľmi ma potešil tento článok, že sa také niečo deje aj na Slovensku.

Robert napísal(a):

Nov 22, 2012 16:10

gewiter by tam mal mat prednašku :))

Stranka 1 z 1
Pridajte reakciu
Musíte sa prihlásiť alebo registrovať aby ste mohli písať komentáre.
2000Vaša reakcia môže obsahovať maximálne 2000 znakov. HTML tagy nie su povolené. Zmazať alebo