SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Matrika v Osadnom prezradila tajomstvo

Matrika v Osadnom prezradila tajomstvo

Pravoslávna matrika v Osadnom oslavuje 90 rokov od svojho založenia. Poukazuje aj na to, že vtedajší kňaz Konstantin Machlajčik zachránil 60 Židov.

 

Tvrdí to súčasný miestny pravoslávny duchovný Peter Soroka. K tejto myšlienke ho priviedli viaceré nezrovnalosti, ktoré si všimol pri jej listovaní. Bol by vďačný, ak by sa našiel odborník, ktorý by jeho tvrdenia dokázal. Peter Soroka si myslí, že do matriky boli v mieste, kde sú záznamy z roku 1935, vložené, resp. všité listy, v ktorých sú zapísané krsty Židov.

 

Podľa jeho slov to súviselo pravdepodobne s neskoršími protižidovskými zákonmi, ktoré požadovali doklad o pokrstení Židov pred určitým rokom. "Svedčí o tom viacero znakov. Farba papiera i písma je iná. Celá matrika je písaná v azbuke, iba táto jej posledná časť je písaná latinkou," povedal Soroka s tým, že krsty boli do tejto časti označované celými číslami, napr. 182, ale Židia sú zapísaní pod jedným číslom s lomkou od 183/1 – 12. Po týchto zápisoch nasledovala už len matrika sobášov.

 

V novej knihe je pod číslom 216 zapísaných 18 dospelých. Ďalších 30 ľudí rôznych vekových kategórií je v matrike zaznamenaných pod samostatným poradovým číslom. Zaujímavosťou sú aj mená pokrstených ako Leopold alebo Šalamún, ktoré sú príznačné pre židovskú vieru. Pri viacerých záznamoch je uvedené aj povolanie trhovec. "Je všeobecne známe, že obchodovaniu sa v tých časoch venovali najmä Židia," dodal Soroka.


V Osadnom boli v tejto dobe pokrstení ľudia z Humenného, Michaloviec, Zámutova, ale aj z Veľkých Kapušian a Pozdišoviec. "Vo veľkých mestách ich zrejme ľudia poznali a pravdepodobne sa ich preto mestskí kňazi báli krstiť. Odchádzali práve na také miesta, kde ich nik nepoznal. Tí kňazi podstupovali riziko, keď boli ochotní zachraňovať životy, aj napriek tomu, že im hrozil trest smrti," povedal miestny duchovný aj na margo otca Vasilija Ptaščuka z obce Svetlice, ktorý takto pokrstil vyše 600 Židov.

 

"Veľmi si vážime takýchto ľudí, akým bol aj Konstantin Machlajčik, pretože podstúpiť niečo také, si vyžadovalo veľkú lásku voči ľuďom, aj voči blížnym," povedal Soroka. Obec Osadné patrí medzi prvé rusínske obce, ktoré sa vo vtedajšom Československu vrátili späť do Pravoslávnej cirkvi. "V roku 1726 miestny pravoslávny kňaz podpísal úniu s Rímom v humenskom kaštieli. Celá obec tak prešla pod správu rímskej cirkvi a pápeža ako jej hlavy možno bez toho, aby o tom vedeli, keďže si zachovali obrady, tradície, bohoslužobný jazyk, spevy i rúcho. Jedinou hlavou pravoslávnej cirkvi je dodnes spasiteľ Isus Christos," vysvetlil Soroka.

 

Matrika s 90-ročnou tradíciou nie je určená len na zapísanie krstov a sobášov. Sú v nej zaznamenané informácie o celej obci. Ide o istý druh štatistiky, ktorá mapuje ľudí podľa domov, rodinné väzby, ale aj poznámky o tom, kto je vdovec i to, kto z dediny odcestoval do Kanady.


by Emil Vojtánek l Apr 27, 2016 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or