SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Lipany preslávil židovský lekár Neumann

Lipany preslávil židovský lekár Neumann

K neslávnej histórii mestečka Lipany v okrese Sabinov patrí obdobie, keď sa na Slovensku začalo prenasledovanie občanov židovského pôvodu.

 

Pred 2. svetovou vojnou tvorili až 20 percent obyvateľstva tohto mestečka, potom však väčšina skončila v koncentračných táboroch. Napriek tejto temnej stránke histórie možno povedať, že práve rodák z Lipian židovského pôvodu kedysi zviditeľnil toto mestečko až v samotnom srdci Rakúsko-uhorskej monarchie a v povedomí bol ešte niekoľko desaťročí. Reč je o doktorovi Heinrichovi Neumannovi, ktorý sa narodil v roku 1873 a zomrel v roku 1939 v USA. Archivárka Mestského úradu v Lipanoch Katarína Dulinová pripomína, že mladý Neumann vyštudoval farmáciu, stal sa otorinolaryngológom a dosiahol titul univerzitného profesora.


"Bol dokonca osobným lekárom cisára Františka Jozefa I. Tieto jeho styky s mocnými sveta mu zachránili aj život, pretože jediným pacientom, ktorého odmietol vyšetriť, bol ríšsky kancelár Adolf Hitler a za to ho uvrhol do väzenia," priblížila Dulinová. Ako doplnila, potom sa za doktora prihovoril anglický kráľ Juraj VI. a Neumanna z väzenia prepustili. Hovorí sa, že doktor odmietal vyšetriť Hitlera údajne so slovami, že by sa mal dať vyšetriť zverolekárovi. Lipany sa stali aj súčasťou doktorovho mena, ešte za monarchie dostal šľachtický titul a jeho celé meno znelo Heinrich Neumann von Hethárs, čo znamená z Lipian.


Tento slávny doktor však neliečil len boháčov a prominentov, v starých záznamoch mesta sa spomína, ako za ním vycestovala matka s chorým dieťaťom do Viedne a chlapček potom vyzdravel. Doktorovi Neumannovi pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia v novo zrekonštruovanom zdravotnom stredisku v Lipanoch slávnostne odhalili bustu. Tá bude pripomínať odbornosť i odhodlanie rodáka z tohto šarišského mestečka. Na slávnostnom akte sa zúčastnil aj synovec známeho lekára, ktorý žije v zahraničí.


Lipianska samospráva dospela k záveru, že k neslávnej kapitole dejín, ktorá priniesla mnoho utrpenia židovským spoluobčanom, treba zaujať principiálny postoj. "Preto sa pri príležitosti odhalenia busty nášho slávneho rodáka mesto Lipany oficiálne ospravedlnilo židovskému obyvateľstvu za príkoria a spomenulo si na ľudí, ktorí prišli o život v koncentračných táboroch," konštatovala Dulinová. Doplnila, že v posledných rokoch do mesta prichádza množstvo ľudí, ktorí sú potomkami či príbuznými ľudí z tejto komunity. Takúto skupinu tu privítali aj počas minuloročných dožiniek.


by Emil Vojtánek l Sep 23, 2013 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or