SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Gardista Ďurčanský bude mať v Rajci bustu

Gardista Ďurčanský bude mať v Rajci bustu

V Rajci plánujú odhaliť sochu Ferdinandovi Ďurčanskému, ktorý bol počas Slovenského štátu iniciátorom protižidovskej politiky a po vojne dostal trest smrti.

 

Primátor Ján Rybárik Ďurčanského obhajuje. Je presvedčený, že ho fašistické Nemecko dokonca považovalo za nepriateľa. A dokonca má vraj aj dôkazy.

 

Bustu Ferdinandovi Ďurčanskému postavili pred mestské múzeum v Rajci. Dnes tam už busta stojí, zatiaľ ešte obalená v celofáne. Odhaliť ju plánujú v marci. Proti tomu sa vzniesla vlna kritiky. Minulý týždeň adresoval protestný list primátorovi a mestskému zastupiteľstvu Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku. Niektorí poslanci sa vzdali mandátu.

 

O umiestnení Ďurčanského busty rozhodli mestskí poslanci. Primátor Ján Rybárik pre miestny časopis Rajčan uviedol: „Aj keď je pravda, že Ďurčanský pôsobil v rozporuplných rokoch, vďaka svojmu prístupu bol fašistickému Nemecku znepriatelenou osobou a bol naňho vydaný zatykač a vôbec nie je pravda, že mal prsty v deportácii Židov.“


Podľa historikov nebol Ďurčanský priamo zodpovedný za deportácie. Bol však horlivým arizátorom a gardistom. Sám nariadil  Židom zobrať majetok, zablokovať účty a ako minister vydal zákaz pracovať. Okrem toho bol to práve on, kto zaslal Tisovi ideové návrhy osnov právnych noriem k čiastočnému riešeniu židovskej otázky.


Známy je aj jeho prejav v Topolčanoch na začiatku vojny:

"Pozrite sa, toto všetko sú židovské obchody, tu všade bývajú Židia, toto všetko bude vaše“.

 Ústredný zväz židovských náboženských obcí vyzval  primátora Jána Rybárika a mestské zastupiteľstvo, aby rozhodnutie prehodnotili. „Vystaviť na verejnom mieste bustu radikálneho ľudáka a antisemitu, akým Ďurčanský nepochybne bol, považujeme, mierne povedané, za veľmi nešťastné rozhodnutie. Apelujeme preto na vás aby ste sa zasadili o zmenu a aby mestské zastupiteľstvo prehodnotilo svoje rozhodnutie a neglorifikovalo spomenutého politika, ktorý je v našom právnom systéme i naďalej odsúdeným zločincom,“ napísal Rybárikovi hovorca Jaroslav Franek.

 

Pamätnú tabuľu má v Rajci inak aj Jozef Tiso.

 

 

 

n Hlavinka z Historického ústavu SAV pre denník SME:


- Po vyhlásení autonómie Slovenska sa Ferdinand Ďurčanský, ako minister autonómnej vlády, zaradil medzi realizátorov protižidovských opatrení. Keď v januári 1939 zriadila vláda Slovenskej krajiny na zasadnutí 13. januára 1939 komisiu na riešenie židovskej otázky, bol menovaný za člena tejto komisie.


- Bol to práve Ďurčanský, kto 3. marca 1939 zaslal predsedovi vlády J. Tisovi ideové návrhy osnov právnych noriem k čiastočnému riešeniu židovskej otázky na medziministerské pripomienkové pokračovanie. Najväčší vplyv na realizáciu protižidovských opatrení mal Ďurčanský ako minister vnútra od novembra 1939. V tom čase už ľudácky režim uviedol do platnosti a účinnosti niekoľko vládnych nariadení, ktoré odňali židom občianske a politické práva a zároveň veľmi silne zasiahli slovenských židov aj hospodársky. Išlo tu predovšetkým o zákazy pôsobenia vo verejných službách a zákazy vykonávať určité profesie, predovšetkým v slobodnom povolaní.


- Keď v júni roku 1940 bilancoval Ferdinand Ďurčanský v jednom zo svojich prejavov činnosť vlády a svoju doterajšiu činnosť v židovskej otázke, uviedol: "Vo verejných službách bolo doteraz prepustených 321 židovských zamestnancov, zvyšok bol ponechaný dočasne. Neskoršie i tí urobia miesto pre Slovákov. Pred pár dňami podpísal som 248 dekrétov, ktorými som praktickým lekárom - Židom znemožnil na Slovensku ordinovať. Zásahom vlády bolo pozbavených praxe 443 advokátov a všetkých sedem verejných notárov - Židov. Pripravuje sa zákon, ktorý dáva možnosť vyvlastniť každý dom Židovi..."


by Michael Szatmary l Feb 3, 2011 12:00 AM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or