SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Chanukia stojí v Bratislave aj Košiciach

Chanukia stojí v Bratislave aj Košiciach

Pri príležitosti Chanuky sa konala na Rybnom námestí v Bratislave verejná slávnosť, počas ktorej zapálili prvú sviecu na svietniku.

 

Chanuka trvá osem dní, každý deň sa na svietniku zapaľuje o jednu sviecu viac. Tento sviatok pripomína víťazné povstanie Makabejských proti gréckej ozbrojenej moci a znovuzasvätenie židovského chrámu v Jeruzaleme pred vyše 2000 rokmi.


Na slávnosti sa prítomným prihovoril katolícky kňaz páter Anton Srholec, ktorý poukázal na zložitosť dnešnej doby, keď akosi ubúda lásky, porozumenia medzi ľuďmi, spravodlivosti a spolupatričnosti. Súčasne pripomenul utrpenie ľudí počas totalitných režimov. Chanukové svetlo je však nádejou do budúcnosti.


Bratislavský rabín Baruch Myers okrem iného pripomenul udalosti spred vyše 2000 rokov, keď Makabejskí našli v zničenom jeruzalemskom chráme fľaštičku s olejom asi na jeden deň, ale podľa tradície sa stal zázrak a malé množstvo oleja vydržalo svietiť celých osem dní - čas potrebný na výrobu nového oleja.

 

 

To je podľa neho symbolom skutočnosti, že aj malá skupina ľudí môže veľa urobiť. Chanukové svetlo nielen osvetľuje noc či obdobie bez slnka, ale je aj symbolom nádeje a radosti.

 

Podobná akcia sa konala aj v Košiciach na hlavnej terase pôvodnej synagógy. „Jedna zo židovských múdrostí vraví, že činy otcov, sú znamením pre ich deti. Ak chceme, aby kedysi silná košická židovská kultúra neostala len spomienkou, musíme dať verejnosti o sebe vedieť a inšpirovať svojich nasledovníkov. Je to náš dlh voči predkom, ktorí tu nám všetkým zanechali vzácne duchovné i kultúrne dedičstvo,“ povedal šéf košickej Obce MUDr. Tomáš Teššer.


by Emil Vojtánek l Nov 28, 2013 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or