SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe

Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe

Ústav pamäti národa a európska sieť Pamäť a Solidarita spolu s Právnickou a Filozofickou fakultou UK pozývajú na konferenciu 8. - 9. septembra v Bratislave.

 

Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava 8. – 9. septembra 2011

 

PROGRAM

 

Štvrtok 8. septembra 2011

 

08.30 – 09.00         Registrácia účastníkov

09.00 – 09.30         Otvorenie konferencie

 

09.30 – 11.15          1. blok

 • Ján Vyhnánek (Univerzita Komenského v Bratislave): Antisemitizmus ako historický fenomén
 • Daniel Krošlák (Trnavská univerzita v Trnave): Norimberské zákony
 • Ingo Loose (Institut für Zeitgeschichte, Berlin): Protižidovský „legalizmus“ v Tretej ríši a jeho radikalizácia v rokoch 1935 – 1942
 • Christine Schoenmakers (Universität Oldenburg): Súdnictvo ako predchodca finančného a ekonomického vykorisťovania židovskej menšiny
 • Hans Safrian (Universität Wien): Viedenský model povinnej arizácie a právo
 • Gregory Weeks (Webster University, Wien): Antisemitská legislatíva a viedenská polícia 1938 – 1941
 • Claudia Kuretsidis-Haider (Zentrale Österreichische Forshungsstelle Nachkriegsjustiz, Wien): Tábory nútených prác pre maďarských Židov pozdĺž tzv. juhovýchodného valu

11.15 – 12.05         Diskusia

12.05 – 13.40         Prestávka

 

13.40 – 14.25         2. blok

 • Pavel Suk (Univerzita Karlova, Praha): Zavedenie protižidovských zákonov v Protektoráte Čechy a Morava
 • Jaromír Tauchen (Masarykova univerzita, Brno): Právna úprava disponovania so židovským majetkom a jeho správa v Protektoráte Čechy a Morava
 • Grzegorz Krzywiec (Polska Akademia Nauk, Warszawa): Projekty protižidovskej legislatívy v medzivojnovom Poľsku

14.25 – 15.00         Diskusia

15.00 – 16.00          3. blok

 • Federico Trocini (Università degli Studi di Torino): Veda v službách rasy. Talianska demografia a fašistická rasová politika. Prípad Franco Savorgnan
 • Kilian Bartikowski (Zentrum für Antisemitismusforschung, Berlin): 1938 – 1941: Antisemitská legislatíva v Taliansku z národno-socialistického hľadiska
 • Piotr Podemski (Uniwersytet Warszawski): „Discriminazione, non persecuzione?" – Situácia talianskych Židov v rokoch 1938 – 1943
 • Cinzia Villani (Università degli Studi di Trento): Prenasledovanie Židov v Taliansku v rokoch 1943 – 1945: Zatknutie, deportácia a konfiškácia majetku

16.00 – 16.35         Diskusia

16.35 – 16.50         Prestávka

 

16.50 – 17.35          4. blok

 • Bryce Evans (University College Dublin): „Podvádzanie írskych sedliakov a chudoby": Kultúrno-právne postavenie Židov v 30. a 40. rokoch 20. storočia v Írsku
 • Michael Mayer (Institut für Zeitgeschichte, Berlin): Rasová legislatíva v Nemecku a vo vichystickom Francúzsku
 • Tomáš Gábriš (Univerzita Komenského v Bratislave): Protižidovské opatrenia v Holandsku počas 2. svetovej vojny a ich paralely so slovenskou úpravou

17.35 – 18.00         Diskusia


piatok 9. septembra 2011

 

08.30 – 09.00         Registrácia účastníkov

 

09.00 – 11.00          5. blok

 • Michal Malatinský (Univerzita Komenského v Bratislave): Ľudské práva židovskej populácie Slovenska podľa tzv. Židovského kódexu a predkódexovej úpravy
 • Mara Dissegna (Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, Bologna): Židovský kódex na stránkach Americkej židovskej ročenky (American Jewish Yearbook)
 • Martin Macko (Slovenská akadémia vied, Bratislava): Vylúčenie Židov zo spoločenského života – celoštátne a miestne opatrenia
 • Rudolf Manik (Advokátska kancelária, Košice): Antisemitská legislatíva v advokácii na Slovensku a v susedných krajinách 1939 – 1945
 • Martina Fiamová (Ústav pamäti národa, Bratislava): Arizácia pozemkového vlastníctva Židov na Slovensku
 • Ján Drgo (Trnavská univerzita v Trnave): Právny rámec vysťahovania Židov zo Slovenskej republiky a Protektorátu Čechy a Morava
 • Nina Paulovičová (University of Alberta, Edmonton): Šedá zóna záchrany židovského obyvateľstva v rámci protižidovskej legislatívy Slovenského štátu
 • Bogdan Wrzochalski (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa): Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939 – 1945) z hľadiska filozoficko-právneho a medzinárodného verejného práva

11.00 – 12.00         Diskusia

12.00 – 13.30         Prestávka

 

13.30 – 14.15          6. blok

 • Marta Švoliková (Štátny archív v Nitre, pobočka Levice): Maďarské protižidovské zákonodarstvo a jeho dopady. Príklad židovskej komunity v Leviciach
 • Miroslav Svircevic (Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd): Protižidovské zákonodarstvo a tábor „Sajmište“ v Belehrade
 • Marija Vulesica (Zentrum für Antisemitismusforschung, Berlin): Protižidovská legislatíva v Nezávislom chorvátskom štáte v roku 1941

14.15 – 14.50         Diskusia

14.50 – 15.05         Prestávka

 

15.05 – 16.20          7. blok

 • Selim Bezeraj (Instituti i Historisë, Prishtinë): Protižidovská legislatíva týkajúca sa Židov na území Albánska a Kosova
 • Natalya Lazar (Clark University, Worcester): Od protižidovskej politiky ku genocíde: Zánik bukovinského židovstva
 • Liviu Carare (Academia Română, Cluj-Napoca): Rasová legislatíva v Rumunsku. Prípadová štúdia: Židia z Bukoviny a „Dávidova hviezda“ (1941 – 1944)
 • Jan Rychlík (Univerzita Karlova, Praha): Protižidovské zákonodarstvo v Bulharsku 1940 – 1944
 • Trajčo Arsov (Kočani, Macedónsko): Bulharský antisemitizmus
  v juhoslovanskom Macedónsku 1941 – 1944

16.20 – 17.00         Diskusia

17.00                      Záver konferencie

 


by J.D. l Sep 1, 2011 12:00 AM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or