SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Exkurz o izraelskom volebnom systéme

Exkurz o izraelskom volebnom systéme

22.januára 2013 sa budú v Izraeli konať voľby, ktoré určia zloženie v poradí 19. Knessetu a novej vlády.  Pozrime sa krátko na volebný systém.

 

Izrael je parlamentnou demokraciou. Premiér, ktorý stojí na čele  vlády, je vybraný z radov členov novozvoleného Knesetu, izraelského parlamentu. Izraelské voľby odrážajú silnú demokratickú tradíciu štátu Izrael. Volebné kampane sú živou záležitosťou, spolu s intenzívnymi diskusiami o aktuálnej problematike. Izraelčania majú veľký záujem o politické záležitosti týkajúce sa vnútornej politiky i zahraničných vzťahov. Na volebnom procese sa zúčastňujú veľmi aktívne.

 

Podobne ako na Slovensku, voľby sú všeobecné, národné, priame, rovné, tajné a proporcionálne (120 kresiel izraelského parlamentu sa rozdelí podľa percentuálneho podielu na základe výsledkov národného hlasovania, no minimum získaných hlasov sú 2%. Právo hlasovať má každý občan štátu Izrael, ktorý dosiahol vek minimálne 18 rokov najneskôr v deň volieb, bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo príslušnosť k etnickej skupine. Právo a možnosť voliť majú tiež vojaci v aktívnej službe, väzni či pacienti v nemocničných zariadeniach.

 

Hlasovanie prebiehe len na izraelskej pôde. Výnimku tvoria iba izraelskí občania, ktorí sú v zahraničí služobne. Tí majú možnosť voliť na 96 izraelských veľvyslanectvách a konzulátoch či na izraelských lodiach po celom svete. Volebných miestností je po celej krajine viac ako 10 000 a hlasuje sa klasický spôsobom – vložením zvoleného lístka do obálky a jej následné vhodenie do volebnej urny.

 

Voliči sa musia preukázať identifikačnou kartou s fotografiou. Minister vnútra však môže v zriedkavých prípadoch schváliť identifikáciu totožnosti bez fotografie (napríklad u moslimských žien,ktoré nosia závoj). Deň volieb je dňom pracovného pokoja, aby sa mohli zúčastniť všetci potenciálni voliči. Verejná doprave je zdarma pre tých voličov, ktorí sú zhodou okolností v tento deň mimo volebných okrskov.

 

Hlasovanie na izraelských diplomatických misiách či lodiach prebieha na 12.deň pred začiatkom oficiálnych volieb. Hlasy vojakov, ktorí sú v zahraničí sú zhromažďované najneskôr do 72 hodín pred dňom volieb. Štandardne sa parlament volí na 4 roky.


by Renáta Caková l Jan 14, 2013 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or