SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Verejnosť odmieta omšu za Tisa

Pod petíciu občianskej iniciatívy Nechceme sa prizerať sa podpísali už stovky ľudí. Iniciatíva vznikla na protest proti zádušnej omši za Jozefa Tisa, katolíckeho kňaza a neskôr prezidenta fašistického medzivojnového Slovenského štátu.

 

Počas Slovenského štátu bolo deportovaných vyše 70 000 občanov, najmä Židov, do koncentračných táborov. Veľká väčšina z nich tam aj zahynula. „Údajne súkromná bohoslužba však mala všetky znaky verejnej slávnostnej omše: konala sa na pôde verejne prístupného farského chrámu za prítomnosti početných hostí a početného zástupu ľudí," zdôraznili predstavitelia iniciatívy na tlačovke 7. mája. Sú nimi Miroslav Kocúr, vysokoškolský pedagóg, Dušan Jaura, pedagóg a etnologička Monika Vrzgulová.Zádušnú omšu celebroval trnavský arcibiskup Ján Sokol 18. apríla 2008 v Blumentálskom kostole v Bratislave. Predstavitelia rímskokatolíckej cirkvi označili omšu za arcibiskupovu súkromnú záležitosť.

Predstavitelia iniciatívy ďalej zdôraznili, že Ján Sokol používal pri liturgii všetky biskupské insígnie a bohoslužobnú asistenciu. A popri tom na zádušnej omši bola o oltár opretá fotografia Jozefa Tisa a štylizovaný slovenský dvojkríž, ktorý v období medzivojnového fašistického Slovenského štátu bol na zástavách Hlinkovej gardy. Blízko oltára bola navyše aj vtedajšia prezidentská štandarda z s heslom Verní sebe - svorne napred! Práve tieto symboly podľa iniciátorov dokazujú, že išlo o zneužitie zádušnej omše na politické účely.

„Arcibiskup zohráva v cirkevnom aj verejnom živote úlohu, ktorá v takýchto súvislostiach nemôže byť len súkromnou vecou Jána Sokola, ako tvrdil hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik“, podčiarkli iniciátori.“Chceme, aby zo strany občanov, osobitne veriacich ľudí, zaznel aj iný postoj, ako stanovisko arcibiskupa Jána Sokola”, povedal Miroslav Kocúr, jeden zo zakladateľov iniciatívy.

“Nechceme sa prizerať, ako sú zo strany biskupov na základe falošnej stavovskej solidarity vyjadrované sympatie voči fašistickému Slovenskému štátu, na čele ktorého bol katolícky kňaz”, zdôraznili predstavitelia iniciatívy na tlačovke. “Táto moc vystavila ponižujúcemu neľudskému zaobchádzaniu ľudí, ktorých mala chrániť“.

Na tlačovke iniciátori zverejnili aj svoj otvorený list arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému, metropolitovi bratislavskej arcidiecézy. Podľa nich na to, aby arcibiskup Sokol mohol celebrovať zádušnú omšu za hranicami svojej arcidiecézy, potreboval v duchu vnútrocirkevnej legislatívy výslovný, alebo aspoň „rozumne predpokladaný“ súhlas bratislavského arcibiskupa Zvolenského. Zádušná omša sa totiž konala na území bratislavskej diecézy. Zvolenský k otvorenému listu zaujal stanovisko už 10. mája, ktoré zverejnil na internetovej stránke arcibiskupského úradu hovorca Jozef Haľko. V stanovisku vyjadril arcibiskup Zvolenský solidaritu obetiam holokaustu.

„Na svätej omši, ktorú pri zmienenej príležitosti slávil trnavský arcibiskup Ján Sokol, sa bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský nezúčastnil. Porušovanie ľudských práv ktoroukoľvek osobou alebo režimom opakovane a jednoznačne odsudzuje“, uvádza sa doslova v stanovisku. Na otázku, prečo podobnú výzvu iniciátori neadresovali aj politikom, ktorí rovnako nezareagovali na zádušnú omšu, Kocúr odvetil: „Sme veriaci ľudia, ktorí rozumejú cirkevnej symbolike. Chceli sme protestovať voči tejto, podľa nás, zneužitej bohoslužbe na politické ciele“. „Naše vyjadrenie nie je namierené proti cirkvi ako celku“, zdôraznil ďalej Kocúr. „Je namierené proti takým tendenciám, ktoré sú nezdravé, nedemokratické“.

Medzitým sa pod petíciu iniciatívy podpísali mnohí katolícki, ale aj evanjelickí teológovia či veriaci. Medzi nimi bývalý disident a katolícky kňaz Anton Srholec, ale aj profesor Igor Kišš, teológ Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. „Mnohí z nich sa ako jednotlivci podieľali na boji proti totalite vedenej HSĽS či KSČ“, dodal Kocúr. Do času našej uzávierky sa pod petíciu podpísalo aj niekoľko politikov. Ide o Moniku Flašíkovú-Beňovú, europoslankyňu za vládnuci Smer, či Luciu Žitňanskú a Magdu Vášáryovú, poslankyne za opozičnú SDKÚ.

Ľuba Lesná

by Michael Szatmary l Jun 1, 2008 9:38 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or