SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Stanovisko arcibiskupa je dostatočne konkrétne

Hovorca Arcibiskupského úradu v Bratislave Jozef Haľko poskytol novinám The Slovak Spectator a Ľube Lesnej rozhovor o reakcii Arcibiskupského úradu na otvorený list iniciatívy Nechceme sa prizerať.

 

Podľa názoru teológov arcibiskup Zvolenský dával povolenie na to, aby sa zádušná omša za prezidenta Jozefa Tisa konala. Dával teda arcibiskup Zvolenský súhlas na zádušnú omšu za Tisa?
Na takto formulovanú otázku môžem odpovedať len v medziach vydaného stanoviska, že sa na svätej omši, ktorú slúžil Ján Sokol v Blumentálskom kostole, arcibiskup Zvolenský nezúčastnil.

Takže arcibiskup Zvolenský sa staval negatívne voči tejto omši?
Pán arcibiskup naformuloval určitú odpoveď, ktorú pokladá za konečnú. Definitívnu odpoveď na ten list, na túto iniciatívu a na ten list, ktorý potom prišiel.

Nemohli by ste byť konkrétnejší?
Hovorím, ako to bolo naformulované. Odpoveď pána arcibiskupa naozaj odpovedá na to, na čo odpovedať treba.

: Dobre. Spýtam sa inak. Stanovisko pána Zvolenského znamená, že vyjadruje podporu iniciatíve „Nechceme sa prizerať? Respektíve podpíše sa pod výzvu tejto iniciatívy?
Vravíte, že pán arcibiskup sa vyjadril nekonkrétne. Ja si myslím, že keď pán arcibiskup vyjadrí svoju solidaritu obetiam holokaustu, tak odpovedá na list, ktorý sa týkal určitého dejinného kontextu. Hovorí, že odsudzuje každé porušovanie ľudských práv, jednotlivcom alebo režimom a vyjadruje svoju solidaritu obetiam holokaustu. Domnievam sa, že je to veľmi konkrétna odpoveď a veľmi konkrétne stanovisko na konkrétny problém.

A podpísal by sa pod výzvu iniciatívy?
Podpis je pod týmto stanoviskom.

Takže on osobne tú iniciatívu nepodporí? Len týmto listom? Chceli by sme sa to dozvedieť konkrétnejšie.
Ale ja myslím, že je to dosť konkrétne. Názor na omšu, ktorú slúžil v Blumentálskom kostole arcibiskup Ján Sokol ako zádušnú omšu pre Jozefa Tisa, ktorá sa spomína v otvorenom liste, pán arcibiskup Zvolenský vyjadruje veľmi konkrétne. Formulácia je síce dosť stručná, to je pravda, ale vyjadruje veľmi konkrétne všetko, čo pán arcibiskup chcel povedať.

Napríklad k Tisovi sa konkrétne nevyjadruje.
Vyjadruje solidaritu obetiam holokaustu. Odsudzuje každé porušovanie ľudských práv jednotlivcom alebo režimom.

Čiže aj Tisom?
Veď je to reakcia na iniciatívu. Ja som hovorca a nechcem povedať nič, čo nebolo v tom stanovisku vyjadrené.

by Michael Szatmary l Jun 1, 2008 9:44 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or