SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Quo Vadis Matica slovenská?

Slovenská televízia, ktorá 29. januára vo svojom spravodajstve upozornila na to, že Matica slovenská nevydáva svoje oficiálne periodikum Matičné zvesti, pretože vychádzajú ako príloha v časopise Právo národa, ktoré vydáva Slovenské hnutie obrody. Matica slovenská sa na svojej webovej stránke týmto faktom ani netají.

 

Človek sa ľahko môže doklikať až k Právu národa a jeho prílohe Matičné zvesti. K tomu, že Matičné zvesti začali vychádzať ako príloha Práva národa, sa hlásia matičiari z Nitry. Drahomíra Pechočiaková, riaditeľka nitrianskeho matičného domu, ktoré zorganizovalo spoluprácu so Slovenským hnutím obrody, agentúre SITA vysvetlila, že dôvodom sú finančné problémy: „Ústredie Matice slovenskej nám nefinancuje nijakú akciu, je to na nás, tak si pomáhame, ako sa dá. Preto sme sa spojili so Slovenským hnutím obrody a znížili počet strán aj náklady“. S týmto súhlasí aj predseda Matice slovenskej Jozef Markuš, ktorý navyše tiež nevidí dôvod, aby sa od Slovenského hnutia obrody Matica slovenská dištancovala. V internetovom časopise Právo národa vychádzajú materiály, ktoré oslavujú fašistický Slovenský štát a v ktorých autori žiadajú očistenie Slovenského štátu od biľagu fašizmu. Poprava Jozefa Tisa, prezidenta medzivojnového slovenského štátu, kolaborujúceho s hitlerovským Nemeckom, bola podľa Práva národov zločinom, ktorý sa ešte nedostal pravdivo do učebníc. Jozef Markuš ani na tomto nevidí nič zlé. Postoj Matice slovenskej vysvetlil v STV (29. januára) slovami: „Chceme spájať naozaj aj ľudí s odlišnými názormi na 14. marec.“ (14. marca 1939 vznikol prvý slovenský štát a existoval do konca vojny.) Pre The Slovak Spectator sa nevyjadril ani jeden predstaviteľ Matice slovenskej, hoci sa noviny o to pokúšali. Napriek tomu, že propagácia fašizmu, extrémizmu a xenofóbie je podľa zákona na Slovensku trestná, v tejto veci polícia nemieni konať. Martin Korch, hovorca Prezídia PZ SR pre The Slovak Spectator zdôraznil, že na prvý Slovenský štát nemajú jednotný názor ani historici a tak nemôže konať: „Je to v podstate na hrane, niekde medzi morálnou rovinou a trestnoprávnou zodpovednosťou.“ Dušan Kováč, renomovaný historik a podpredseda Slovenskej akadémie vied, s týmto názorom ani trochu nesúhlasí: “To bol autoritatívny, krajne pravicový režim, ktorý je zodpovedný za holokaust Židov, Cigánov, za zavedenie nedemokratického systému, za zatiahnutie Slovenska do vojny proti protihitlerovskej koalícii. Tento štát nebol kontroverzný. Keď sa niekto nechce niečím zaoberať, tak povie – historici na to majú rozdielne názory, takže sa s tým nedá nič robiť. Ale ja som v žiadnej serióznej diskusii nepočul argument, ktorý by hodnoverne dokázal, prvý slovenský štát a jeho režim treba obhajovať! Hodnotenie tohto štátu je konzistentné“. Nemieni konať ani Ministerstvo kultúry (MK SR). Jozef Bednár, hovorca MK SR, pre The Slovak Spectator zdôraznil: „Ministerstvo kultúry nemá priamy dosah na aktivity Matice Slovenskej. Matičné zvesti sú financované z neštátnych prostriedkov Matice slovenskej“.
Oslava vodcu
Slovenské hnutie obrody sa na svojej internetovej stránke hlási k Matici slovenskej, ktorú pokladá za svojho partnera. Na tej istej stránke ako Maticu slovenskú propaguje aj internetový portál Národný pozorovateľ. Doklikáte sa k nemu cez internetovú stránku Slovenského hnutia obrody. Dá sa na ňom prečítať napríklad článok o tom, aký inteligentný a talentovaný výtvarník bol Adolf Hitler a aký to bol dobrý človek. Citát: „Hitler svoje diela (výtvarné) ponúkal sám. Jeho odberateľmi boli rôzni intelektuáli, aj Židia. V tejto dobe Hitler zarábal toľko, že sa dobrovoľne vzdal svojho sirotského dôchodku v prospech mladšej sestry Pauly. Zarobené peniaze Hitler míňal na kultúru. Navštevoval divadlá, koncerty a opery ... Hitler mal k umeniu všeobecne hlboký vzťah. Okrem maľovania javil záujem aj o hudbu a architektúru. Zbožňoval klasických nemeckých skladateľov ... V dobe, (teda v súčasnosti) kedy sa za umenie považuje aj kopa smetí a ľudských exkrementov, ak ju vytvoril niekto zvučného mena, sú Hitlerove obrazy v silnom kontraste s touto dekadenciou v oblasti maľovania“. V Národnom pozorovateli si môžeme prečítať aj „pozoruhodné“ vtipy. Napríklad: „Mám pre teba jednu dobrú správu a jednu zlú. Tá zlá je, že mám cigánsku krv. Tá dobrá je, že ju mám na kapote svojho auta.“ Alebo: „Viete, ako sa do trabantu zmestia 40 Židia? Štyria sedia na sedadlách a tí ostatní v popolníku“.
Názory blízke Matici
Niet sa ani čo čudovať, že Jozef Markuš sa od Slovenského hnutia obrody nedištancuje. Na jednej strane Matica slovenská seba samú charakterizuje ako „najvyššiu kultúrnu ustanovizeň Slovákov, inštitúciu, ktorá „trvale pokladá ochranu národnej, kultúrnej a duchovnej identity Slovákov nielen za svoju, ale za prioritu štátnej politiky Slovenskej republiky“. Na strane druhej sa predstavitelia Matice slovenskej netaja tým, že tiež pokladajú Jozefa Tisa za osobnosť, hodnú obdivu. Historik Milan Ďurica, ktorý úzko spolupracuje s Maticou, sa dokonca usiluje o Tisovo blahorečenie Vatikánom. V rozsiahlom životopise Jozefa Tisa, ktorý v októbri vzdalo vydavateľstvo Lúč a ktorý propaguje aj Matica slovenská, Ďurica napísal: „Nepochybujem, že z historického hľadiska na základe toho, čo dosiaľ poznáme o živote a činnosti kňaza Jozefa Tisu, po pozitívnom výsledku cirkevného procesu blahorečenia môže byť katolíckou cirkvou postavený na úctu oltára“. Dokonca Peter Bielik na oficiálnom internetovom portáli Matice slovenskej predvlani celkom spochybnil holokaust Židov počas druhej svetovej vojny. Vo svojom článku vysvetľoval, že protižidovské nálady na Slovensku tesne po vojne boli pochopiteľné, pretože Židia sa materiálne mali oveľa lepšie a ešte aj vtedy, pred očami hladujúcich nežidovských občanov, kšeftovali s potravinami. Citát: „Nežidovské deti z najchudobnejších vrstiev trpeli podvýživou, nemali ani chlieb a kričali od hladu. Ich matky stáli dlhé hodiny pred mliekárňami a mlieko buď nedostali, alebo dostali 1–2 dl. No židovské ženy mlieko dostávali na lekársky predpis. Židia takisto dostávali 70–80 % prídelu masla, hoci tvorili len asi 10% obyvateľstva. Podobná situácia bola aj v zásobovaní inými potravinami, v dôsledku čierneho obchodu, ktorému sa venovala väčšina Židov. Veľkú nevôľu vyvolávala verejná konzumácia orieškov a čokolády, ktoré nežidovskí obyvatelia nemohli dostať za nijakú cenu. Kým ostatní museli ťažko pracovať pri nedostatočnej strave a oblečení, Židov na verejných prácach takmer nebolo vidieť“.
Financovanie Matice slovenskej
Dušan Kováč ostro kritizoval fakt, že Matičné zvesti vydáva Slovenské hnutie obrody, aj keď ako pripustil pre The Slovak Spectator, je to pochopiteľné, keďže samotná Matica slovenská prezentuje podobné názory. „Mne sa to zdá škandalózne. Matica slovenská je predsa financovaná zo štátneho rozpočtu. A Slovenské hnutie obrody celkom zjavne porušuje zákon. Naše zákony predsa zakazujú propagáciu fašizmu a extrémnych xenofóbnych hnutí.“ Pripomeňme len, že Matica slovenská je od roku 2000 verejnoprávnou inštitúciou. Vďaka Slotovej Slovenskej národnej strane jej poslanci na tento rok zvýšili dotáciu z plánovaných 16 na 40 miliónov korún. „Šesť miliónov z nich je viazaných na podporu kultúrnych aktivít Slovákov, žijúcich v zahraničí“, zdôraznil pre The Slovak Spectator Jozef Bednár, hovorca Ministerstva kultúry. „Rok 2007 je prvým krokom k náprave krívd, diskriminácie a podhodnotenia Matice slovenskej,“ reagoval na to hovorca Matice Stanislav Bajaník pre agentúru SITA. Vlani Ministerstvo kultúry Matici slovenskej pridelilo 21 miliónov korún. Navyše z grantov získala 1,5 milióna. Päť miliónov dostala na rekonštrukciu budovy. Ďalších 2,5 milióna získala z prenájmov či z predaja kníh. Takmer polovicu svojho rozpočtu (podľa SME) - až 23 miliónov – získala z výnosov tlačiarne Neografia, ktorú jej štát kedysi daroval za korunu.

Ľuba Lesná, The Slovak Spectator

by Michael Szatmary l Feb 8, 2007 12:12 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or