SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Posledný Editorial

Posledný Editorial

Neboli sme dosť dobrí. Dostávali sme to na vedomie sedem a pol roka, čo sme vydávali tieto noviny zo všetkých strán. Pravdaže okrem 5 000 – 7 000 čitateľov tlačenej verzie a 3500 unikátnych čitateľov na webe mesačne.

 

53 čísel sme urobili po nociach a zadarmo, rovnako aj 75 našich prispievateľov z celého sveta písalo bez honorárov. Sklamali sme tým na jednej strane neprajníkov aj vlastných. Boli sme horší od kuraťa, veď ani to vraj zadarmo nehrabe. Čo na tom, že 41 citácií z Deletu použili ostatné médiá ako zdroj informácií a že Delet slúžil ako študijný materiál pre stredné školy aj univerzity, čo na tom, že Delet čítali nielen až v Južnej Amerike, ale dokonca poslanci v slovenskom parlamente. Čo na tom, že sme slúžili vzájomnému poznávaniu kultúr a otvárali dvere zavretých komnát, aby sme ukázali že nie sú tajomné, ale zaujímavé a inšpirujúce. Čo na tom, že nás vzrušovalo hľadanie faktov a súvislostí, že sme odbúravali prívlastky v texte a dojmológiu. Neboli sme dosť dobrí. Boli sme naivní, romantickí a hlúpi ešte aj nad ránom po dokončení novín pred odchodom do zamestnania, lebo sme verili, že byť nezávislý a neposluhovať ničomu inému len pravde a porozumeniu je dobré, nevyhnutné a možné. Úporne sme sa snažili vzdorovať útokom a obvineniam a verili sme v silu slova v biblickom duchu.

Neboli sme dosť dobrí, lebo o všetkom tom sme nepresvedčili a preto už nedokážeme Delet vytlačiť. Možno sme sa vyčerpali za sedem a pol roka, možno sme zhlúpli, možno sme naozaj horší od onoho hrabavého kuraťa, keď už nedokážeme a nestíhame zohnať na tlač. Vytlačenie jedného čísla a papier stojí 700€. Rada pre odškodnenie obetí holokaustu pri Ústrednom zväze židovských náboženských obcí nám zrejme kvôli našim nedostatkom udelila na tento rok grant len vo výške 1200€. Hovorievalo sa, že slnko vyjde aj noviny vyjdú. Ale slnko svieti na tieto noviny, ktoré držíte v ruke, naposledy. Odpustite nám, drahí a vážení čitatelia, že sme vás sklamali. Odpustite nám aj vy, ktorí ste skoro denne na nás útočili, že prídete o podnety a inšpiráciu. Hoci...na webe nás nájdete, takže prosíme všetky decká, aby starým rodičom vytlačili, čo by ich mohlo zaujímať. Aj keď vieme, že im web nenahradí šuchot novinových stránok pri kávičke s priateľmi v Starom meste.

Delet bol zadarmo, Veď čo sa dá kúpiť, po tom už netúžime. Ani naša túžba slúžiť čitateľom nepominula. Vidieť vás s Deletom v rukách bola naša najkrajšia odmena.

Dovidenia v lepších časoch.by Zuzana Szatmáry l Oct 10, 2010 10:59 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or