SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Pius XII a jeho svätorečenie

Konzervatívne ladený pontifikát Benedikta XVI. sa opakovane spája s možnou beatifkáciou a následnou kanonizáciou pápeža Pia XII. Vždy, keď sa táto téma vynorí, stane sa takmer okamžite podnetom pre živú výmenu názorov a polemiky, naposledy začiatkom októbra počas biskupskej synody vo Vatikáne.

 

K slovu sa dostal aj predstaviteľ strany, ktorej sa aktivita Pia XII. dotýkala osobne. Počas stretnutia biskupov v Ríme sa Šer Jašub Kohen, hlavný rabín v Haife vyjadril, že pre židovský národ nie je možné zabudnúť a odpustiť dôležitým lídrom svetových náboženských spoločenstiev ich postoje počas holokaustu. Tým narážal na údajne nedostatočnú aktivitu Pia XII. v súvislosti s deportáciami a vyvražďovaním nevinných – medzi nimi aj Židov. Tento konflikt interpretácií pápežových postojov počas vojny vykresľuje aj nedávna udalosť. V apríli 2007 apoštolský nuncius v Izraeli odmietol účasť na spomienkovom zhromaždení pri pamätníku Jad Vašem v Jeruzaleme. Dôvodom bolo negatívne hodnotenie konania Pia XII. počas vojny. Kompletná analýza zmieneného obdobia a aktivít Pia XII. stále čaká na pramene, ktoré vraj ešte stále skrývajú vatikánske archívy.

Slovenské paralely sa núkajú mimovoľne. Periodicky ožívajú polarizované diskusie o osobnostiach prezidenta Jozefa Tisa či biskupa Jána Vojtaššáka. Tzv. kanonizačný proces s biskupom J. E. biskupom Jánom Vojtaššákom odhalil nové fakty. Ich historická závažnosť rozhodla o tom, že proces bol pozastavený ešte počas vyhodnocovania zistených faktov takmer ukončeného procesu beatifikácie. Isté váhanie ohľadom svätorečenia Pia XII. je podmienené práve skúsenosťou tých, ktorí ho vnímajú ambivalentne. Vatikán si nemôže dnes bez výraznejšej spoločenskej újmy dovoliť arogantnú kanonizáciu kontroverzných postáv z minulosti, ak dôležitá skupina na druhej strane má iný názor. Rabín z Haify odovzdal v Ríme pápežovi a biskupom práve toto znepokojenie. Vatikán by takouto kanonizáciou, okrem morálneho kreditu, stratil aj dôležité diplomatické body. Nie je to síce veľmi duchovný, no predsa len vážny a prozaický dôvod, ktorý takto pragmaticky rozjasňuje aj relativizovaný vatikánsky pohľad na "jasné otázky". V prípade biskupa Jána Vojtaššáka je tu precedens, že proces kanonizácie, ak je otvorený skúmaniu, sa nemusí nutne skončiť svätorečením. Začatý proces kanonizácie pápeža by bolo možné pozastaviť asi len so zapojením najvážnejších argumentov. Ak však fakty a pochybnosti budú prezentované ešte pred jeho začatím, proces kanonizácie Pia XII. sa nemusí ani začať.

16. októbra 2008 bola Dokumentačným strediskom holokaustu v Zichyho paláci predstavená kniha Ivana Kamenca a Jána Hlavinku Spory o biskupa Vojtaššáka, ktorá je venovaná postave biskupa Vojtaššáka a jeho aktivitám práve v rokoch 1939-1945. O slovenskom súčasníkovi Pia XII. Jánovi Vojtaššákovi ponúka okrem odbornej štúdie aj faksimile arizačných dokumentov, ktorým oko súčasníka len ťažko verí. Je úplne jasné, že posudzovať obdobie pred 70. rokmi dnešnou optikou nie je celkom možné. Je však úplne zrejmé, že to, čo sa v tom období v Európe dialo, bolo tragédiou všetkých, ktorí k nej prispeli aktívne alebo pasívne. Eugenio Pacelli bol pápežským nunciom v Nemecku v čase nástupu fašizmu. Možno v zápase s treťou ríšou obstál ako diplomat. Bol však neskôr aj pápežom, keď na Slovensku v mene kresťanského národného socializmu deportovali kresťania, vedení prezidentom kňazom Jozefom Tisom, svojich spoluobčanov a keď spišský biskup Ján Vojtaššák arizoval židovský majetok. V týchto dvoch prípadoch Pius XII. určite účinne nezasiahol, hoci na to ako absolutistický monarcha mal moc. Kto spôsob výkonu moci v katolíckej cirkvi pozná, vie, že cirkev si vie disciplínu vynútiť aj veľmi nediplomaticky. Zvlášť voči biskupom a kňazom. Počas úradovania Jána Pavla II. sa katolícka cirkev snažila o sebakritickú a ľutujúcu reflexiu toho, čo sa počas šoa v Európe dialo aj vďaka ľahostajnosti kresťanov. Vatikánska Komisia pre náboženský dialóg so Židmi k tomu vydala 16. marca 1998 dokonca aj vysvetľujúci dokument We Remember: A reflection on the Shoah. Benedikt XVI. sa vracia svojimi postojmi a verejnými vyjadreniami pri pohľade na Pia XII. pred tento dokument. A to je škoda.

Miro Kocúr

by Michael Szatmary l Nov 11, 2008 8:41 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or