SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Ministerstvo súhlasí s rekonštrukciou Tisovho rodného domu (aktualizované)

Ministerstvo vnútra SR odsúhlasilo, aby Spoločnosť pre zachovanie tradícií (SPZT) usporiadala verejnú zbierku na rekonštrukciu rodného domu Jozefa Tisa, prezidenta vojnového Slovenského štátu, ktorý bol satelitným štátom hitlerovského Nemecka.

 

Počas prezidentovania Tisa bolo zo Slovenska deportovaných do koncentračných táborov cca 70 000 Židov. Prežilo len mizivé percento. Ludmila Staňová z Ministerstva vnútra potvrdila, že ministerstvo dalo súhlas na vykonanie verejnej zbierky: „Ministerstvo vnútra nemalo dôvod nepovoliť verejnú zbierku združeniu, ktoré si pre tento účel splnilo všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona“, zdôraznila Staňová pre The Slovak Spectator.

Verejná zbierka sa uskutoční od 7. júna 2008 do 7. júna 2009. „Vyzývame preto všetkých národovcov, ktorí môžu na tento účel prispieť čo i len symbolicky, aby priložili ruku k šľachetnému dielu“, píše sa vo vyhlásení, ktoré zverejnil nacionalistický internetový portál beo.sk. „Za to vám všetkým patrí úprimné Pán Boh zaplať!“, končí sa vyhlásenie.

Na čele SPZT stojí kontroverzný nacionalista Stanislav Pánis, ktorý je aj predsedom politického nacionalistického zoskupenia Slovenská národná jednota. Pánis so svojimi prívržencami bol už mnoho ráz v minulosti organizátorom oslavných spomienok na Jozefa Tisa. V nastávajúcich voľbách chce Pánis kandidovať na hlavu štátu. V polovici júna začal zbierať podpisy pod svoju kandidatúru. Na to, aby mohol kandidovať, potrebuje zozbierať 15 000 podpisov.

Rodný dom Tisa sa nachádza v Bytči. Podľa agentúry SITA zo 16. júna Pánis v ňom plánuje vytvoriť múzeum, v ktorom by boli predmety, súvisiace s Tisovým životom, ale aj stála služba, ktorá by pravdivo informovala o jeho osobnosti. "Môžeme byť šťastní, že rodný dom stojí a ani komunisti ho nezbúrali", vyhlásil Pánis podľa agentúry SITA. Pre The Slovak Spectator sa Pánis na otázku, čomu má slúžiť zbierka, vyjadril, že zo zverejnených informácií je podľa neho dostatočne jasné, za akým účelom je zbierka vykonávaná. „Dovoľte vyjadriť počudovanie nad vašou otázkou, vzhľadom na váš intelekt, ktorá by skôr prináležala osobám s určitou mentálnou retardáciou“, odvetil autorke tohto článku. „Vzhľadom na to, že z minulosti poznáme vaše postoje, máme obavy dôverovať z vašej strany v úprimné pochopenie nášho zámeru“, pokračoval Pánis.

Dom v súčasnosti vlastnia na polovicu SPZT a mesto Bytča. V časopise Efekt /6/2006/ Petronela Belicová zo Sekcie verejnej správy MV zdôraznila, že žiadosť o verejnú zbierku musí v provom rade obsahovať „konkrétny verejnoprospešný účel, na ktorý sa zbierka bude konať“.
Na oficiálnej stránke Ministerstva vnútra je žiadosť o uskutočnenie verejnej zbierky publikovaná. Pod účelom je napísané „obnova rodného domu Jozefa Tisa“. Žiadosť, ako ju na internete publikuje oficiálna stránka ministerstva, nemá navyše vyplnenú rubriku „predpokladané náklady“. A to aj napriek tomu, že na tej istej internetovej stránke sa v rámci pokynov, ako sa môže organizovať verejná zbierka, uvádza, že žiadosť musí obsahovať aj „predpokladané náklady spojené s konaním verejnej zbierky“.

Právnik Marek Benedik zdôraznil, že podľa zákona sa verejná zbierka môže usporiadať len na verejnoprospešný účel. „Samotná rekonštrukcia nespĺňa podmienku verejnoprospešného účelu“, povedal Benedik. „Nechápem, akým spôsobom môže toto prospieť verejnosti“, pokračoval Benedik. Podľa neho by mohlo ministerstvo povoliť verejnú zbierku na rekonštrukciu Tisovho domu, ak by sa plánovalo v ňom potom vydávať strava pre chudobných. Benedik ale predpokladá že Spoločnosť pre zachovanie tradícií v ňom neplánuje podobné charitatívne aktivity. Potom ale nechápe, v čom je verejnoprospešnosť zbierky a aké tradície mienia pánisovci rekonštrukciou domu zachovať. „Keďže ide o Tisov rodný dom, tak chcú zachovať tradície vyvražďovania občanov?“, spýtal sa Benedik.

Martin Bútora, bývalý slovenský veľvyslanec v USA, tiež zdôraznil, že akcia verejnej zbierky, ktorá sa rozbehla so súhlasom Ministerstva vnútra, vedie k propagande človeka, ktorý stál na čele fašizoidného štátu. „Pokladám to za nešťastné rozhodnutie“, podčiarkol. Aj podľa Bútoru zbierka celkom postráda verejnoprospešný účel. Naopak. „To je spájanie sa s najkrutejšou tradíciou slovenskej histórie, ktorá je spojená so zločinmi, ktoré sa vtedy stali. S vyvražďovaním Židov“.

Jozef Weiss, riaditeľ kancelárie Ústredneho zväzu židovských náboženských obcí vyslovil presvedčenie, že zbierkou na obnovu rodného domu Tisa sa nebude glorifikovať iba samotný Tiso, ale najmä ide o pokus rehabilitovať toho totalitného režimu, na čele ktorého Tiso stál. „Tieto pokusy ukazujú, že niektorí predstavitelia vládnej moci nepoznajú základné fakty a skutočnosti o vojnovom Slovenskom štáte. Alebo ich nechcú poznať“, dodal Weiss.
Podľa Bútoru schválenie zbierky do istej miery odráža zmenenú atmosféru na Slovensku za posledné dva-tri roky. „Ako keby sa pre takýto typ historickej glorifikácie alebo historickej rehabilitácie otváral väčší priestor ako predtým. A to považujem za nebezpečné“.

Ľuba Lesná

Poznámka redakcie 25.9.2008
Podľa najnovších informácii, ministerstvo vnútra zbierku zrušilo, pretože nemala verejnoprospešný charakter.

Na základe mnohých upozornení (aj novín Delet) dal minister vnútra preskúmať pôvodné rozhodnutie. S prihliadnutím na preváženie protižidovského a protiľudského konania Jozefa Tisa táto zbierka nie je podľa ministerstva vnútra v súlade s verejnoprospešným účelom a zahraničnopolitickými záujmami Slovenska.

by Michael Szatmary l Aug 27, 2008 10:28 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or