SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

AD: Jana Tutková: Deťom sa to vysvetliť dá

Som o dva roky staršia ako slečna Tutková a v jej veku som tiež bola panna, aj keď dôvodom neboli svetonázorové či náboženské postoje, ani idealizácia sexuálneho aktu... ale skôr akási ženská oneskorenosť, z ktorej som už dnes šťastne vyliečená.

 

Týmto možno zbytočne osobným začiatkom chcem povedať, že proti tejto trochu "inej" mladej žene nič nemám, naopak, inakosť mi vždy bola skôr sympatická a tlieskam každej odvážnej dievčine, ktorá má guráž verejne sa priznať k svojej inakosti. Druhá vec je, že mi prekážajú fundamentalistické názory, náboženský fanatizmus a prejavy intolerancie. Som vyznávačkou sekulárneho štátu, kde sa katolácka ani žiadna iná cirkev nebude starať do občianskych záležitostí. Udalosti okolo kampane proti potratom som doteraz sledovala so záujmom (často pobaveným) ale bez vášní. Tie vo mne slečna Tutková vzbudila až dnes, pri čítaní rozhovoru, uverejneného v dnešnom vydní denníka SME. Teraz už to nie je o mojom pobavenom záujme, teraz už je to osobné. Jana Tutková tvrdí: "Keď sa za slovenského štátu politici dozvedeli o deportáciách Židov, okamžite to zastavili... " A na inom mieste: "Neviem, či by sa politici za slovenského štátu uspokojili, že počet deportácií sa znižuje." V tej chvíli sa Jana Tutková v mojich očiach zmenila z nevinne idealistickej dievčiny na nebezpečnú demagogičku, ktorá bez mihnutia oka prekrútila dejinné fakty. Zmenila sa na fanynku politikov slovenského štátu, ktorí boli priamo zodpovední za smrť tisícov slovenských židov. Oni že zastavili transporty keď sa o nich dozvedeli? Prosím? Veď to ONI boli tí, ktorí do tých transportov dali slovenských Židov naložiť! Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku diktované vládnucou HSĽS vyvrcholilo ústavným zákonom č 68 Sl. z z 15.5.1942 o vysťahovaní Židov. Bol to zákon, ktorý zbavoval Židov štátneho občianstva. A takí boli dôslední, tí Tutkovou za pozitívny príklad dávaní politici Slovenského štátu, že vydali aj dômyselnú právnu normu o obmedzeniach Židov pri osvojení. Zákon mal zamedziť "Zneužitiu" osvojenia Žida nežidom, aby sa vyhol odtransportovaniu do cudziny.
"Lekcia" slečny Tutkovej z histórie sa, verím, nedotkla len mňa ale aj mnohých iných. Nielen pamätníkov, ktorí ešte sú medzi nami a na vlastnej koži zažili (prežili) to najhanebnejšie z moderných slovenských dejín. Nielen ich detí či vnukov. Verím, že sa dotkla všetkých vzdelaných, rozhľadených ľudí, ktorí poznajú históriu svojej krajiny a vedia, čoho sa politici fašistického slovenského štátu pred 65 rokmi dopustili na svojich vlastných občanoch.
Janu Tutkovú som dodnes považovala za bábku, nástroj v rukách istej záujmovej skupiny - a oddnes po prečítaní rozhovoru v SME aj za veľmi nebezpečne dezorientového človeka.

PhDr. Lucia Kollárová

poznámka redakcie: Článok sa nemusí úplne zhodovať s názorom redakcie ale pre narastajúcu všeobecnú diskusu k tejto téme, sme sa ho rozhodli zaradit do septembrového internetového vydania Deletu.

by Michael Szatmary l Sep 10, 2007 1:46 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or