SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Editorial

Posledný v plesovej sezóne, vlastne už na jar, býva ples na sviatok Purim, ktorým sa oslavuje záchrana Židov pred zlovôľou kráľovského radcu Hamana v Perzii. Kráľovná Ester, Židovka, napriek tomu, že bola kráľovnou, zastala sa a zachránila svoj ľud.

 

Purim je veselý a veľmi ľudský sviatok, Hospodin v udalosti nevystupoval a nekonal. Preto je Purim zvláštny, ľudia v ňom sami od seba konali poctivo (Mordechaj), odvážne (Ester) a spravodlivo (kráľ Ahasver) dobro zvíťazilo (Židia prežili) a zlo (Haman) bolo potrestané. Purim ilustruje slobodnú vôľu ľudských bytostí čestne a odvážne konať bez dozoru, bez rozkazov a napriek strachu o postavenie a život.

No nie je to celkom tak. Purim je prvé vykročenie k nezávislému, odvážnemu a čestnému konaniu pre dobro komunity a nebesá sa ešte nevzdali svojho účinkovania. Bol to anjel Gabriel, keď spolu a anjelom Michaelom predtým orodoval u Hospodina v inej situácii „Zachráň ich pre tých dobrých, ktorí sú medzi nimi!“ a bol to anjel Michael, ktorý perzských Židov obhajoval v nebi, keď Haman intrigoval, aby ich mohol zničiť. Bol to Gabriel, ktorý zabránil Vašti, aby sa dostala na kráľovskú hostinu a tak napomohol, aby si kráľ namiesto Vašti zvolil Židovku Ester. A Gabriel opäť zapísal do knihy letopisov vymazaný záznam o službe, ktorú Mordechaj preukázal kráľovi odhalením úkladného sprisahania.

Sloganom Purimového plesu by mohlo byť mušketierske „všetci za jedného a jeden za všetkých“ zo slávneho Dumasovho románu Traja mušketieri. Mušketierske heslo chápali vždy malí chlapci na ulici, vojaci, opravdiví priatelia a akoby podľa neho konala aj kráľovná Ester. Hospodin sa s úľubou a očakávaním prizeral, anjeli napomohli a v židovskej histórii sa udial prvý reálny krok k dobrovoľnej solidarite aj za existenčného rizika.

Čas je len jeden a tak si môžeme porátať, koľko takých krokov sme urobili a robíme v porovnaní s tanečnými na Purimovom plese.

Zuzana Szatmáry


by Michael Szatmary l Mar 1, 2010 8:34 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or