SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Editorial

Každý piaty občan Slovenska vrátanie bábätiek je príslušníkom niektorej z dvanástich národnostných menšín. Ak sme sa však dobre učili množiny a prieniky, výpočet menšín nekončí. Menšinou sú muži voči ženám.

 

Veď ich je iba 49%. Menšinou, mnohokrát častejšie diskriminovanou než menšiny národnostné, sú dôchodcovia. Menšinou sú handikepovaní občania, deti voči dospelým, mešťania voči vidiečanom, pacienti, zvyšok Slovenska voči Bratislave, týrané ženy... Svoju šikanu si zažívajú aj názorové menšiny v krčmách tretej cenovej skupiny a ako vraví Vladimír Palko, aj členovia pravovernej kresťanskej politiky. Dokonca politici sa ako menšina cítia šikanovaní novinármi. Nezabudnime trebárs na malé cirkvi a náboženské spoločnosti alebo vedcov a vynálezcov či umelcov. Z uvedeného a z oficiálnych štatistík vyplýva, že každý
občan Slovenskej republiky si na niektorom stupni svojho
vývoja aj regresu zažil, zažíva a zažije niektorý typ diskriminácie a intolerancie. Niektorý občan si nádejne a naivne pomyslí, že ak poprie svoje označenie, vyhne sa zažívaniu uvedeného.
A tak máme v štátnych dokumentoch zaznamenaných, div sa
svete, napríklad 90 000 Rómov a 218 Židov, aj keď je to tým
neprihláseným a nezaznamenaným figu platné. Neskúsený a romantický človek by predpokladal, že vlastné nepríjemné skúsenosti menšinového občana scitlivejú voči iným
menšinovým občanom. Ba možno by uveril, že sa v prienikoch
menšinových množín majú nádej aj spojiť. A koniec koncov
aj v najkrajších snoch by sa vlastne mohli mať aj radi.
Lenže: Skúsenosť je neprenosná. Sýty hladnému neverí.
Človek je v podstate bytosť s tými ostatnými nespokojná.
Človek je tým, za čo ho ostatní pokladajú. Človek je človeku
ustavičným nebezpečenstvom. Najbližší je každý sám sebe...
a tak by sme mohli pokračovať do nekonečna a skončiť pri
antickom filozofovi „najbližší som si sám sebe.“ Za vlády šacha Rézu Pahláviho v Iráne došlo k sčítaniu ľudu. Keď štatistici zdokladovali, že počet Peržanov (51%) voči ostatným menšinám nezodpovedá zastúpeniu vo verejných
funkciách, šach nariadil výsledky nezverejniť, aby predišiel
nepokojom. Domnieval sa, že uspel, keď problém zamietol pod
perzský koberec. Lebo si bol najbližší. Do času. Z uvedeného vyplýva, že treba pochváliť slovenských nacionalistov, že sú takí pohodlní, jednorozmerní, neaktívni
a jednosmerní, keď majú k dispozícii toľko možností. Aj keď
priatelia Maďari sa asi na mňa oprávnene nahnevajú. Ale predsa. Nebolo by vtipné, keby sa každá slovenská menšina z ničoho nič rozhodla byť autonómnou – t. j. samobytnou a samosprávnou? Lenže nemal by byť vlastne každý dospelý a vyspelý ľudský jedinec svojbytný a spravovať sa sám?

Zuzana Szatmáry

by Michael Szatmary l Apr 25, 2009 10:00 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or