SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Som Arab a slúžim v izraelskej armáde

Som Arab a slúžim v izraelskej armáde

Počas posledných pár týždňov boli vysokoškolskí študenti vo Veľkej Británii zapojení do "Israeli Apartheid Week". Niektorí to podporili, iní boli proti.

 

Na pozvanie Sionistickej federácie Veľkej Británie som mal možnosť navštíviť študentov po celej krajine a dotknúť sa niektorých vyhlásení a vzniesť protiargumenty...

 

Názory vysokoškolákov vo Veľkej Británii na Izrael spadajú do troch kategórií. Po prvé - Izrael je od podstaty rasistická, a preto neakceptovateľná krajina, porovnateľná s apartheidom v Južnej Afrike. Po druhé - armáda Izraela obraňuje jeho rasistický status ilegálnym a nemorálnym násilím. A po tretie - jediné riešenie tohto problému je izolácia bojkotom.

 

Ako mnohí iní, aj ja som počas svojej návštevy vo Veľkej Británii týmto názorom oponoval. Možno som viac kompetentný vyjadriť v tejto veci svoj názor, pretože som Izraelčan, Arab a Moslim s najvyššou hodnosťou v Izraelských ozbrojených silách.

 

Je Izrael skutočne rasistický, apartheidový štát? Myslíte si, že taká krajina by tolerovala, aby sa osoba ako ja dostala na pozíciu, na ktorej dnes som? Zabudnite na sekundu (podporovatelia politiky bojkotu izraelských produktov by najradšej zabudli natrvalo), že 20% Izraelcov sú nežidia, majú plné práva a sú reprezentovaní naprieč spoločnosťou.

 

Jedna vec je mať arabských politikov, kresťanských voličov, moslimských doktorov - a takýchto máme celkom dosť. Ale nežidovský armádny major? Niekto, kto nielen že bojoval po boku židovských vojakov, ale teraz im ešte aj velí? Dovolil by mi skutočne rasistický štát hrať takúto kľúčovú úlohu v našej národnej obrane?

 

Dotknime sa ďalšieho obvinenia, že izraelská armáda je nemorálna. Nie som práve veriaci, ale ako Svätý Korán hovorí: "Keby niekto zabil jednu osobu, je to ako keby zabil celé ľudstvo; ak by niekto zachránil jeden život, je to akoby zachránil celé ľudstvo."

 

Neslúžim v armáde s cieľom zabíjať ľudí - slúžim s cieľom zachraňovať ich. Keď hamas strieľa rakety, alebo keď fatah povzbudzuje k útokom nožmi, sme tu, aby sme chránili životy izraelských občanov, židovských i nežidovských. K poslednému bodu - najlepší spôsob na vyriešenie násilia a konfliktu sú taktiky zastávané hnutím bojkotu. Konkrétne izolácia a zastrašovanie. Pre mňa je toto najdôležitejšia téma, nad ktorou najviac krútim hlavou od hnevu a smútku.

 

Realitou je, že mesto, v ktorom som vyrástol, nerozpoznalo, že Izrael má právo na existenciu ako Židovský štát. Keďže arabčina je oficiálnym jazykom, neučil som sa hebrejčinu až do svojich 17 rokov. Bol som vychovávaný tak, aby som ohľadne Židov veril tým najhorším veciam, a keby som ich nebol stretával a nepracoval spolu s nimi, asi by som tomu veril dodnes.

 

Pri mojom povolaní vojaka som stretol mnoho typov ľudí, tak na izraelských ako aj na arabských teritóriách. Židov, Arabov, nábožných, sekulárnych, ľavičiarov, pravičiarov. Stretol som Izraelčanov, ktorí mali voči mne predsudky. A stretol som aj takých Palestínčanov, ktorí si cenili moju prácu, ktorou prispievam k určitému druhu mieru a stability v najnebezpečnejšej časti sveta.

 

Zabudnite na slogany a pokriky. Mier - skutočný mier - môže nastať iba vtedy, keď ľudia budú spolu komunikovať. Nemusia nevyhnutne jeden s druhým súhlasiť - musia však súhlasiť s tým, že sa budú navzájom počúvať. Ale iróniou podujatia "Israeli Apartheid Week" je, že nabáda ľudí zameriavať sa na odlišnosti, nie na podobnosti. Namiesto stavania mostov medzi komunitami chce stavať steny.

 

Počas môjho pobytu vo Veľkej Británii som sa prihováral k mladým ľuďom spolu so  svojím kamarátom, vojakom medikom, ktorý ošetroval izraelských vojakov aj palestínskych teroristov bez rozdielu. Moslim, ochraňujúci životy Židov a Žid, zachraňujúci životy Moslimov. Existuje len jedna krajina na Blízkom východe, v ktorej môže fungovať takáto dvojica - a vonkoncom to nie je apartheidový štát.

 

Major Alaa Waheeb patrí k najvyšším veliteľom IDF. Slúžil v bojových jednotkách v Gaze. Do 17tich neovládal ani hebrejčinu. Je držiteľom mnohých vyznamenaní za statočnosť.


by major Alaa Waheeb l Apr 7, 2016 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or