SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Existuje život na iných planétach?

Existuje život na iných planétach?

O Židoch je známe, že keď sa dvaja stretnú, majú tri rôzne pohľady na svet. Čo však hovorí judaizmus na mimozemský život?

 

Otázka čitateľa: Známy mi povedal, že podľa judaizmu sú ľudské bytosti jedinými rozumnými bytosťami vo vesmíre. Zakladá sa toto tvrdenie na pravde?

Moja odpoveď: Samozrejme, že nie sme jediné rozumné bytosti!

 

Po prvé, učenci dlho diskutujú na tému, či aj zvieratá cítia bolesť, keďže Biblia zakazuje zbytočne ich trápiť. Po druhé, v Tóre nachádzame množstvo správ o anjeloch – bytostiach, ktoré existujú aj v realite mimo nášho chápania. Po tretie, Maimonides a iní učenci písali o nebeských telesách ako o vedomých bytostiach – a svoje slová nemysleli len ako alegóriu.

 

Môžeme sa pýtať: „Ako môže mať masa hélia a vodíka nejaké vedomie?“ Odpovedať by sme mohli proti otázkou: „A zdá sa vám v poriadku, že hmota, ktorá tvorí naše telá, vedomie má? Jedinečnosť ľudských bytostí nie je v našom vedomí, ale v spôsobe, ktorým je naše vedomie schopné rozhodovať sa medzi dobrom a zlom a rozlišovať medzi nimi.

 

Dôkazy v Tóre

Lubavičský Rebe spomína časti Tóry, ktoré podporujú názory o možnej existencii života na iných planétach. Dokonca z nich môžeme vydedukovať niektoré detaily o tomto živote. Jedným z takýchto dôkazov je aj nasledujúci citát z Knihy Sudcov (5:23), v ktorom prorokyňa Debora spieva o víťazstve Baraka nad Sisarom. Vo svojej piesni spieva: „Preklínajte Meroz! Prekliati, prekliati nech sú jeho obyvatelia, hovorí anjel Pánov!“

 

Kde je Meroz a kto sú jeho obyvatelia? Talmud nám predkladá dve vysvetlenia. Podľa jedného z nich je Meroz hviezda alebo planéta. Aj nebeské telesá prišli Izraelitom na pomoc, ako povedala Debora o pár riadkov skôr: „Bojujú boj hviezdy z neba, bojujú z dráh svojich...“ Táto hviezda, ktorá bola hlavnou hviezdou Sisera, im zjavne na pomoc neprišla. A preto veliteľ Barak zavrhol Meroz a jeho obyvateľov.

 

Sú títo obyvatelia inteligentní? Tóra definuje inteligenciu ako schopnosť rozhodovať sa na základe slobodnej vôle. A slobodná vôľa existuje len tam, kde je Tóra, preto Stvoriteľ ponúka stvoreným bytostiam viac než jednu možnosť a žiada od nich správne rozhodnutia. Takže, ak by boli tieto bytosti na iných planétach inteligentné, museli by mať Tóru. A bola by táto ich Tóra iná než tá naša? Nie, to nie je možné, pretože Tóra je pravda a dve pravdy existovať nemôžu.

 

V tom prípade by mohli mať rovnakú Tóru ako my, nie? Aj toto je málo pravdepodobné, lebo v Tóre samotnej sa píše o tom, ako bola Tóra v tomto svete zjavená a ako sa jej slová na tomto svete naplnia. Z uvedených skutočností sa zdá, že existencia života na iných planétach sa javí ako veľmi pravdepodobná, ale takýto život asi nebude podobný ľudskej civilizácii a kultúre.

 

Máme teda hľadať ďalej?

Dr. Velvl Greene pracoval pre NASA ako biológ na projekte, ktorý mal napomôcť v hľadaní života na Marse. V súkromnom rozhovore sa spýtal lubavičského Rebeho, či by mal na tomto projekte vôbec participovať. Rebe mu vtedy povedal toto: „Doktor Greene, hľadajte život na Marse! A ak ho nenájdete tam, tak skúšajte hľadať inde vo vesmíre. Pretože len sedieť a vyhlásiť, že mimo planéty Zem neexistuje žiaden život by znamenalo uväzniť Stvoriteľa v bariérach toho, čo je podľa nás možné. A to je niečo, čo si žiadna z bytostí, ktoré On stvoril, nemôže dovoliť!“

 

Poznámka redakcie: My sme presvedčení, že mimozemský život existuje. Bolo by totiž veľmi sebecké myslieť si, že sme vo vesmíre jediní. Články autora má v obľube aj môj kolega a priateľ Peter Godovič, ktorý ho s radosťou vždy prekladá.


by Cvi Freeman l Jan 12, 2012 12:00 AM l Print l
Click here to print.
4 Reponses to „Existuje život na iných planétach? “

Robert says:

Jan 13, 2012 2:43 PM

ved aj na zemi je zivot, takze vesmir obsahuje zivot

Robert says:

Jan 13, 2012 2:41 PM

na vesmire je to, ze ked sa vydate po priamke do nekonecna, pridete po nejakom case - necase na miesto odkial ste vyrazil, tomu sa povie aj vedecky - homogenita ... tie bytosti - UFO :) existuju, ale za tou homogenitou, ..najvyssie kozmicke formy, teda vysoka kozmicka inteligencia, tu nemozu existovat, ale zivot - ako bunky atd... to je ine, ten je mozny na nejakej planete v nejakej galaxii, preco nie??

Zuzana Wirthova says:

Jan 12, 2012 8:16 PM

Mazal tov! :-)

gewitter says:

Jan 12, 2012 8:56 AM

V knihe Genezis nie je nikde uvedené, že by okrem Zeme Boh - Božia trojica (Gn. 1:26) stvorila nejakých mimozemšťanov na iných planétach. Obrovské miliardy, ktoré sa vynakladajú na tieto nezmyselné výskumy by sa radšej mohli použiť pre pomoc tejto planéte a ľuďom, ktorí ju potrebujú. Tiež nie je napísané, že nestvoril aj iné formy života, ako sú napr. anjeli alebo bytosti označované ako Boží synovia. (Job 1:6) No na svoj vlastný obraz Pán stvoril iba človeka - jediného v celom pozemskom i duchovnom svete. Preto dal svojho jednorodeného Syna, aby priniesol za toto milované stvorenie najvyššiu obeť a urobil z nej opäť to, čím bola na začiatku. Pán Ježiš nezomieral za mimozemšťanov, ale za ľudí. Planéta Zem je centrom vesmíru, centrom Božej lásky a záujmu, vesmír by bez nej bol zbytočný a z toho dôvodu zastávam názor, že nie je heliocentrický, ale geocentrický, lebo i slnko bolo stvorené kvôli Zemi, nie Zem kvôli slnku.

Page 1 of 1
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or