SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Medzinárodný deň hudby má 40 rokov

Medzinárodný deň hudby má 40 rokov

Skladatelia, interpreti aj priaznivci hudby majú 1. októbra príležitosť osláviť Medzinárodný deň hudby.

 

Pri jeho základoch stál lord Yehudi Menuhin (1916-1999), ktorý ako predseda Medzinárodnej rady hudby (IMC) navrhol, aby sa tento deň zaviedol a pravidelne pripomínal. Prvý Medzinárodný deň hudby sa konal 1. októbra 1975. Yehudi Menuhin bol predsedom IMC v rokoch 1969-1975. Medzinárodný deň hudby sa stal konkrétnou odpoveďou na list, ktorý Yehudi Menuhin ako predseda a Boris Yarustowski ako podpredseda IMC napísali všetkým členom IMC.

 

Vyzvali v ňom, aby sa v súlade s rezolúciou Valného zhromaždenia organizácie z roku 1973 uskutočnil prvý Medzinárodný deň hudby. Želaním Menuhina pri zakladaní Medzinárodného dňa hudby bolo, aby sa stal prostriedkom na napĺňanie hudobných aktivít. Zároveň mu išlo o to, aby sa 1. októbra uplatňovali ideály Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru  (UNESCO) v oblasti mieru a priateľstva medzi národmi, rozvíjali kultúrne vzťahy medzi nimi, vymieňali sa skúsenosti a vzájomne vyzdvihovali estetické hodnoty. Skladatelia, interpreti a muzikológovia majú v tento deň osobitne hovoriť o dôležitosti hudby a o jej mieste v modernom živote.


Prvý októbrový deň je vhodný aj na výstavy hudobných nástrojov, platní, plagátov, obrazov, karikatúr a fotografií na tému hudby. Za užitočné Menuhin pokladal, aby rozhlasové a televízne stanice zaradili do programov vysielanie koncertov, rozhovorov, diskusií s významnými osobnosťami hudobného života, ale aj s inými umelcami, napríklad spisovateľmi či maliarmi, ktorí milujú hudbu.


Huslista a dirigent Yehudi Menuhin patril medzi významné postavy hudby a mieru 20. storočia. Narodil sa v roku 1916 v New Yorku v rodine židovských prisťahovalcov z Ruska. Jeho výnimočné hudobné nadanie si všimol britský skladateľ Eward Elgar, ktorý viedol jeho prvé kroky. Už ako sedemročný debutovým vystúpením nadchol 9000 návštevníkov koncertnej siene v San Francisku. Hrával s poprednými dirigentmi a orchestrami. Zomrel vo veku 82 rokov 11. marca 1999 v berlínskej nemocnici na zlyhanie srdca.


Medzinárodná rada hudby vznikla v roku 1949 na žiadosť generálneho riaditeľa UNESCO s tým, aby dostával rady v oblasti hudby. IMC so sídlom v Paríži funguje ako nezávislá medzinárodná mimovládna organizácia udržiavajúca formálne asociačné vzťahy s UNESCO.


by Papara_Jew l Sep 30, 2015 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or