SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Rabín Baruch Myers oslávil päťdesiatku

Rabín Baruch Myers oslávil päťdesiatku

Bratislava patrí medzi päť najdôležitejších miest svetového židovstva. Je tu totiž pochovaný Chatam Sofer, najväčší náboženský učenec 19. storočia.

 

Takto vníma Bratislavu aj Baruch Myers, ktorého v roku 1993 inaugurovali za bratislavského rabína. V piatok 2. mája sa dožil 50. narodenín. Baruch Myers sa narodil 2. mája 1964 v Orange v americkom štáte New Jersey. Vyrástol v Maplewoode. Sám o sebe hovorí, že bol vychovaný ako typický americký židovský občan, nebol veľmi pobožný. Študoval hudobnú kompozíciu, jeho matka z neho chcela mať hudobného skladateľa.

 

Popri kompozícii začal študovať jesivu – školu vyššieho židovského vzdelania, ktorá sa zaoberá štúdiom Tory. Štyri roky študoval hebrejčinu, Talmud, rabínsku literatúru. Nakoniec ešte absolvoval trojročné postrabínske štúdium vo Veľkej Británii. Keď sa dozvedel, že na Slovensku potrebujú rabína a obnovujú komunitu, tak ho to oslovilo. V škole ich učili, že treba ísť tam, kde potrebujú pomôcť.

 

Keď uvažoval o Slovensku, tak v ňom niečo rezonovalo, pretože kedysi tu bola početná a slávna židovská obec, z ktorej po holokauste zostali len zvyšky. Lákala ho možnosť znovu ju vybudovať, posilňovať duchovný náboženský život vychádzajúci z Tory, ktorý hovorí o tom ako treba žiť, obchodovať, dodržiavať šábes...


V apríli 1993 sa so svojou manželkou presťahoval do Bratislavy. Za bratislavského rabína ho inaugurovali 20. júna 1993. Bol to po 15 rokoch (odkedy zomrel v roku 1978 rabín Izidor Kazt) prvý rabín miestnej Židovskej náboženskej obce. Je považovaný za ultraortodoxného chasida (chasidizmus –židovský nábožensko-mystický smer, v podstate sa zameriava na spásu sveta).


V roku 1998 založil občianske združenie Slovenské židovské vzdelávacie centrum. Slávnostne ho otváral v septembri 2000 slovenský prezident Rudolf Schuster. V Centre funguje materská škola, školský klub, letný tábor. Ako hovorí rabín Myers "zariadenie funguje pre židovské deti, aby mohli získať vedomosti o svojom dedičstve v prostredí, kde sa necítia byť inakší".


O židovskú komunitu sa stará aj po praktickej stránke. V rámci obce pripravuje kóšer mäso a predáva ho. Pred príchodom na Slovensko to bola požiadavka. Ako sám hovorí, je kvalifikovaný (šochet), intenzívne sa to učil jeden rok v britskom Londýne. Môže sobášiť, rozvádzať, je učiteľom, radcom, niekedy i sudcom.


V ostatnom čase úspešne koncertuje s hudobným zoskupením Chassidic Songs Project. Spieva a hrá na klavíri  so slovenskými umelcami Jozefom Luptákom (violončelo), Milošom Valentom (husle) a Borisom Lenkom (akordeón). Dohovorí sa po slovensky, anglicky, španielsky, nemecky, hebrejsky a v jazyku jidiš. Dlhý čas bol aj prispievateľom Deletu.

 

Mazal Tov, rabbi, do 120 nech ste zdravý a šťastný.


by Michael Szatmary l May 5, 2014 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
1 Reponses to „Rabín Baruch Myers oslávil päťdesiatku“

Alica Lišková says:

May 5, 2014 11:48 AM

Mazal Tov

Page 1 of 1
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or