SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Zvyky a tradície počas mesiaca Elul

Zvyky a tradície počas mesiaca Elul

Posledný mesiac židovského kalendára Elul je už tradične obdobím pre sebareflexiu – čas na pripomenutie si všetkých dobrých skutkov z minulosti.

 

Čas na premýšľanie o osobnom duchovnom raste. Máme možnosť sa čo najlepšie pripraviť na najdôležitejšie sviatky roka, Roš Hašana a Jom Kipur. Elul je mesiacom Božej milosti a odpustenia a je najpriaznivejším obdobím v roku na konanie „tešuva“ -  pokánia, pravidelné modlenie, charitu a zlepšenie vzťahov s ostatnými Židmi.

 

Je to čas na zlepšenie a priblíženie sa k Bohu. Chasidský učenec rabín Schneur Zalman z Liadi prirovnáva mesiac Elul k obdobiu, keď je „kráľ na bojisku“, a keď je „vo svojom paláci“ – „všetci, ktorí si to želajú, ho môžu vidieť a on ich každého privíta s pokojnou tvárou a úsmevom.“ Niekoľko najčastejších zvykov a praktík počas mesiaca Elul:

  • Každý deň mesiaca Elul (okrem šabatu a posledného dňa mesiaca Elul) sa trúbi na baraní roh – šofár, čo symbolizuje volanie po pokání.
  • Ak píšeme niekomu list alebo sa stretávame, požehnávame jeden druhému slovami „Ketivah vachatimah tovah“, čo v preklade znamená „Nech si zapísaný a zapečatený, aby si mal dobrý rok.“
  • Súčasťou rannej a popoludňajšej modlitby počas mesiaca Elul je aj Kapitola 27 z Knihy Žalmov.
  • Baal Shem Tov mal vo zvyku recitovať tri kapitoly Žalmov navyše každý deň od prvého dňa mesiaca až po sviatok Jom Kipur. Počas Jom Kipur sa čítajú zvyšné kapitoly, takže za mesiac človek prečíta celú Knihu Žalmov.
  • Elul je aj obdobím, kedy ľudia dávajú školenému pisárovi skontrolovať mezuzy a tefilin, aby tieto boli v dobrom stave a vhodné na použitie.
  • Počas posledného týždňa mesiaca Elul, teda dni pred sviatkom Roš Hašana, sa odriekajú modlitby Šelichot. Prvý raz sa recitujú o polnoci a v nasledujúcich dňoch až v skorých ranných hodinách.

by Peter Godovic l Aug 20, 2012 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or