SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Pápež zbavil Židov viny za Ježišovu smrť

Pápež  zbavil Židov viny za Ježišovu smrť

Pápež Benedikt XVI. sa vo svojej novej knihe venoval najkontroverznejšej a kritickej záležitosti kresťanstva a zbavil židovský ľud zodpovednosti za smrť Ježiša Krista.

 

Vo zverejnených častiach knihy Ježiš z Nazaretu pápež pomocou biblických a teologických analýz vysvetlil, prečo neexistujú nijaké dôkazy na tvrdenie, že Židia ako celok boli zodpovední za smrť Ježiša.Opačná interpretácia bola po celé stáročia využívaná na ospravedlnenie prenasledovania Židov.Židovskí učenci povedali, že argumenty predložené pápežom narodeným v Nemecku, ktoré malo svoj podiel na  zlom správaní k Židom, sú veľmi významné a pomôžu v boji proti antisemitizmu.

by J.D. l Mar 3, 2011 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
71 Reponses to „Pápež zbavil Židov viny za Ježišovu smrť“

Igor Dietrich says:

Mar 4, 2013 8:23 PM

Veď ja viem, že to píšeš úmyselne tak, preto som napísal – magor. Ktorý Žid alebo kresťan by v diskusii s muslimom úmyselne písal malé a + nazyval ho úmyselne mohamedanom aj po tom, čo by bol na to upozornený?Len magor – ale veď ty napokon nie si ani Žid a ani kresťan. .. Takže na rozlúčku, z listu človekovi podobného typu ako Ty, volá sa Zekeriya Butrus a na youtube –aby som ťa potešil - si môžeš pozrieť jeho protiislamskú propagandu: „Víte, pane Zakaríjá Butrus, kolik muslimů se navrátilo zpět k islámu kvůli vašemu vymýšlení a vaší lži o islámu?! Já sám znám mnoho takových.A kolik křesťanů přijalo islám – třebaže tajně – poté, co odhalili vaši faleš? Byl jste příčinou v jejich hledání pravdy. A proto nepřeháním, říkám–li, že jste největším hříšníkem této doby, kvůli němuž mnoho muslimů drží svůj islám, studují ho a ukazují ho křesťanům.“

gewitter says:

Mar 4, 2013 6:28 PM

Viem, čo sa má písať s veľkým písmenom, ale nerobím to úmyselne. Jediný, koho opisujem a oslovujem týmto spôsobom je Hospodin, Boh Izraela a každý výraz s Ním spojený, to si si už mohol všimnúť. Nebudem žiadnej z modiel vzdávať úctu, ktorá patrí iba jedinému Bohu a Pánovi - a to ani veľkým písmenom. V prípade názvov mi to nepríde ani trochu dôležité. :))

Igor Dietrich says:

Mar 4, 2013 1:51 PM

Róbert, ono s tým milosrdenstvom - tak to už bolo aj pred Kristom napríklad pri múdrosti Šalamúnovej pri vykonávaní jeho sudcovskej moci;-ale aj tak, tá myšlienka: * Základom Ježišovho učenia na zemi je milosrdenstvo, odpustenie prehreškov ako aj očistenie tela a ducha. Dejiny milosrdenstva sa začínajú tam , kde sa končí jeho život. * má v sebe náboj a hodí sa k reflexii. Páči sa mi to. Je to o inom, ako blá-blá materského školáka, ktorý nevie, prečo tu bol z Božieho dopustenia Ježiš. Ozajstné dejiny píše Boh a nie historici (so všetkou úctou k poctivým historikom)a už vôbec nie fanaticky blázni.

Igor Dietrich says:

Mar 4, 2013 1:35 PM

A pro tvou informaci – my milujeme Ježíše více než vy,protože my ho následujeme, vy ne....ano, milujeme Ježíše více než vy, protože ho neztvárňujeme s ovcemi, nýbrž ho velebíme Koránem..Ale nejdůležitější je, že ho následujeme, což je opakem vašeho konání. Ježíš vzýval svého Pána a vzýval Jeho jedinečnost Písmem Svatým takto: „Věčný život je to, když Tě poznají (Bože), Ty jsi opravdový Bůh, já jsem mesiáš(posel), kterého jsi Ty seslal.“ Ježíš, mír s ním, vzýval svého Pána, modlil se k Němu a postil se pro Něj....

Igor Dietrich says:

Mar 4, 2013 1:25 PM

... už nikdy neříkej, že „Ježíš se vám pomstí“, protože ten, který se pomstí a odpouští, je můj Bůh a i tvůj Bůh, a Bůh Ježíše...zo svedectva obrátenej kresťanky na Islam

Igor Dietrich says:

Mar 4, 2013 1:20 PM

Allah a Žid sa píšu s veľkým písmenom, to rešpektuje aj ten najposadnutejší anti-islamsky novinár, len magor nie.

gewitter says:

Mar 4, 2013 8:48 AM

Tvoj allah a žvásty s tým spojené ma naozaj neinteresujú, si ich môžeš recitovať svojim deťom pred spaním.

Igor Dietrich says:

Mar 4, 2013 12:31 AM

Gewitter, a tým citátom si ma ale nepresvedčil. Opäť tak častá snaha dostať Pavlovu teóriu o vykupiteľskej obeti Krista, čiže Mesiáša - za všetkých okolností všade. Citát v Genezis je symbolickym, ale aj reálnym znamením o nepriateľstve medzi Satanom a ľudmí, a to isté hovorí Allah aj v druhej kapitole Koránu:“ I pravili jsme: „Adame, obývej s manželkou svou zahradu tuto! Jezte z ní podle libosti, kdekoliv se vám zachce, avšak nepřibližujte se k tomuto stromu, abyste se nestali nespravedlivými!“Avšak satan jim dal zhřešit a způsobil vyhnání jejich z místa, kde žili. I pravili jsme: „Odejděte! Jeden druhému budete nepřáteli(=t.j.človek a satan voči sebe); země bude místem pobytu vašeho a užívání dočasného!“Adam přijal pak od Pána svého slova a On mu odpustil, vždyť On odpouštějící je i slitovný.“
V Koráne je satan často spomínaný ako nepriateľ ľudí viac krát podobne ako v Gen.3,15:napr.“ A takto je mámením svým v bloudění zavedl. A když oba ochutnali ze stromu, odhalila se jim nahota jejich a jali se šíti na sebe oděvy z listí rajského. A zavolal na ně Pán jejich: „Což jsem vám dvěma nezakázal tento strom a neřekl vám, že satan je vaším nepřítelem zjevným?“(Kap.7) Jozefovi hovorí otec: „ „Synáčku můj, nevyprávěj bratřím svým sen svůj, jinak proti tobě úklady nastrojí,vždyť satan je člověka nepřítel zjevný(Kap.12)“.S ohľadom na možnosť rozsahu prispevku už len jeden: „Satan je věru vaším nepřítelem, proto jej pokládejte i vy za nepřítele svého! On volá k sobě přívržence své jen proto, aby stali se obyvateli plamene šlehajícího“(Kap.35 s názvom Stvoriteľ).

Igor Dietrich says:

Mar 3, 2013 11:37 PM

Gewitter, a zase si sa nachytal na Tvojej primitívnej vede. Pýtaš sa, kedy Pavol spomenul spomenul nejakého allaha (mimochodom,meno Božie sa Geuel píše s veľkým A alebo B) alebo islam ? Aby som Ti napovedal - pýtam sa ťa, žil Pavol pred Muhammadom alebo po Muhammadovi? Hovoril Źid podpisujúci sa grécky ako Paulus( alebo iní teológovia používajúci toto meno napr.v liste Židom), aj po arabsky? Pavol neleží muslimom v žalúdku (Gewi- to je sprostá fráza, nemám ju rád,nože, nesúď iných podľa seba) ako hriešny človek, ale jeho nepravdy, ktorými zviedol ľudí od pravdy tak, že aj mnohí Židia odbočili od pravej cesty, ktorej učil Ježiš. Mimochodom, nie je to nič nové – bolo to známe už apoštolom, viď biblický dôkaz, keď kvôli odklonu pôvodného Ježišovho učenia bol Pavol pokárhany Jakubom, ktorý bol predstaviteľom cirkvi v Jeruzaléme a Ježišovým mladším bratom. Jakub videl v Pavlovi odpadlíka a nečistého človeka, preto mu prikázal, aby sa v súlade so Zákonom očistil: „ Koľko desaťtisíc Židov uverilo, a všetci horlia za zákon; Ale o tebe sa dopočuli, že učíš všetkých Židov, čo sú medzi pohanmi, aby odpadli od Mojžiša, a hovoríš, že nemajú obrezávať svojich synov ani žiť podľa zvykov. Čo teda robiť? Isto sa dozvedia, že si prišiel. Urob teda toto, čo ti hovoríme: Máme štyroch mužov, ktorí majú sľub. Vezmi ich, daj sa s nimi očistiť, zaplať za nich výkupné, aby si dali oholiť hlavu, a tak potom všetci poznajú, že niet pravdy na tom, čo vravia o tebe, ale že aj ty žiješ, ZACHOVÁVAJÚC ZÁKON.“Mimochodom, vieš veľmi dobre, že som kedysi vyhlásil Ježiša za klamára. Vtedy som si neuvedomil, že som to vyhlásil pod vplyvom toho, ako o ňom učil Pavol ...Z toho Ti musí byť zrejmé, že už nikdy neprijmem to, čo učil o Ježišovi Pavol alebo iný horlivci v Pavlovom mene alebo i ty, to nech ti je jasné.A ak chceš diskutovať, tak nech sa to deje pri všetkej slušnosti, ktorá predpokladá aj ochotu si niečo prestudovať– veď tak nejako to odporúčal aj Pavol: „Všetko skúmajte a dobrého sa držte.“

Robert says:

Feb 28, 2013 4:48 PM

hm gewiter, si nepochopil príbeh a učenie Krista na zemi. Základom ježišovho učenia na zemi je milosrdenstvo, odpustenie prehreškov ako aj očistenie tela a ducha. Dejiny milosrdenstva sa začínajú tam , kde sa končí jeho život. Do jeho zákona sa na území palestíny kameňovalo bežne napr. za prehrešky a dnes trebárs v jeruzaleme zabijú tam niekoho napr. za neveru, za krádež ? alebo potrestajú ked nepride sa človek modlit? Ak sa tam zabíja tak vačšinou a hlavne pre politiku ! A to nebolo Kristovým krédom.
Tak keď chceš ukázať Krista ľuďom tak cez milosrdenstvo a to nieje nejaká zbožnosť a ani fanatizmus, ale riešenie a vyriešenie bežných problémov bežného človeka.

Page 1 of 8 1 2 3 4 5 » ... last »
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or