SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Spravodlivý medzi národmi

Dňa 27. januára 2008 v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave Veľvyslanectvo Izraela na Slovensku slávnostne odovzdávalo ďalšie ocenia Štátu Izrael a Pamätníka holokaustu – múzea Yad Vashem, titul Spravodlivý medzi národmi.

 

27. január bol Organizáciou Spojených Národov vyhlásený za Medzinárodný deň spomienky na Holokaust. Ocenených bolo ďalších 9 Slovákov. Všetky ocenenia boli pri tomto odovzdávaní udelené in memoriam ich najbližším príbuzným. Ocenení bol Imrich Adam, bl. biskup Pavel Peter Gojdič, manželia Jozef a Magdaléna Krivosudský, Gregor Poľko, manželia Ondrej a Elena Rapčanový a Viktor a Ema Ruttkayový. Príbuzným jednotlivých ocenených bola slávnostne odovzdaná špeciálne razená medaila, nesúca ich mená a čestný certifikát. Ich mená budú pridané k tisíckam ďalších v Záhrade Spravodlivých v Yad Vashem v Jeruzaleme. Slovensko s ohľadom na počet obyvateľstva patrí medzi krajiny s najväčším počtom ocenených. Titul „Spravodlivý medzi národmi“ bol doteray udelený 465 Slovákom z celkového počtu takmer 22 000 ocenených. Inštitút Yad Vashem v Jeruzaleme bol založený v roku 1953 na základe nariadenia izraelského parlamentu Knesset a poveril ho dokumentáciou a zachovávaním histórie o Holokauste. Názov Yad Vashem – v hebrejčine pre “miesto a meno” – pochádza z Biblie, z knihy proroka Izaiáša: “ Dám Vám vo svojom dome a medzi svojimi múrmi miesto a meno, lepšie, ako sú synovia a dcéry. Večné meno im dám, ktoré nezanikne”. Nie iba obetiam tých tragických dní, ale aj hrdinom a ich veľkým činom by malo byť dané “miesto a meno”. V roku 1963 Yad Vashem spustilo celosvetový projekt v mene židovského obyvateľstva, priznávanie titulu “Spravodlivý medzi národmi” ľuďom, nežidom, ktorí riskovali svoje životy na záchranu svojich židovských spoluobčanov v čase holokaustu. V dnešnom čísle uverejňujeme prvé tri príbehy ocenených, a to príbeh Imricha Adama, bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča a manželov Jozefa a Magdalény Krivosudských.

Helena Kravcová, veľvyslanectvo štátu Izrael v SR

by Michael Szatmary l Jan 30, 2008 12:14 AM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or