SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

O nás

 

 

Hebrejský výraz Delet znamená dvere. A tieto sú dvermi do židovského sveta. Ich úlohou je zaplniť informačnú dieru. Delet prináša čitateľom informácie z domova, zahraničia, kultúry, histórie, náboženstva i témy, ktoré trápia židovskú komunitu. Delet slúži vzájomnému poznávaniu kultúr a otvára dvere zavretých komnát, ukazuje, že nie sú tajomné, ale zaujímavé a inšpirujúce. Delet hľadá fakty a súvislosti. Odbúrava prívlastky v texte a dojmológiu. Delet ruší kultúrne a náboženské stereotypy a snaží sa o vzájomné zbližovanie a spolužitie.

 

Noviny Delet vychádzajú len vďaka finančným darom a dotáciám jednotlivcov a organizácií. V prípade, že aj vy chcete pomôcť a podporiť nás, môžete tak urobiť zaslaním akejkoľvek sumy na bankový účet:

 

Volksbank  SK2631000000004030090818


Delet vydáva občianske združenie Delet.  ISSN: 1336-2313

Tel: 00421 948 700 184

mail: delet@delet.sk


by Michael Szatmary l Dec 15, 2010 12:00 AM l Print l
Click here to print.