SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Top 6 vzácnych židovských rukopisov

Top 6 vzácnych židovských rukopisov

Židovský národ často označujú ako „ľudí knihy“, a zrejme preto sú aj niektoré z najstarších a najvzácnejších písomností sveta židovské.

 

Vybrali sme pre vás tie najstaršie z najstarších a najdôležitejšie z najdôležitejších písomností judaizmu.

 

Rukopisy Mŕtveho mora

Rukopisy Mŕtveho mora alebo Zvitky od Mŕtveho mora, či Kumránske rukopisy, je zbierka 981 rozličných textov objavených  medzi rokmi 1946 až 1956 v jedenástich jaskyniach neďaleko Mŕtveho mora, najmä v archeologickom nálezisku Kumrán. Zvitky obsahujúce najmä náboženské texty sú napísané v hebrejčine, aramejčine a gréčtine na pergamen, ale aj papyruse alebo medených tabuľkách, a vznikli niekedy v období od roku 150 pred Kristom. do 70 o.l.. Viacerí odborníci sa domnievajú, že zvitky boli do jaskýň ukryté tesne pred potlačením židovského povstania Rimanmi v rokoch 67 až 73 o.l.. Zvitky sa tradične spájajú so židovskou sektou esejcov, ale v odborných kruhoch stále prebieha debata o autorstve rukopisov.

 

Sarajevská hagada

Sarajevská hagada je iluminovaný rukopis obsahujúci text pesachovej hagady, ktorá sprevádza tradičnú sviatočnú večeru seder. Táto sefardská hagada je jedným z najstarších podobných textov na svete. Napísaná bla v Barcelone okolo roku 1350. Text sa nachádza v zbierkach Národného múzea Bosny a Hercegoviny v Sarajeve. Jej hodnota je nevyčísliteľná, ale napríklad jedno múzeum v Španielsku požadovalo jej poistenie na 7 miliónov dolárov, aby ju vôbec mohli dopraviť na výstavu v roku 1992.

 

Kódex z Aleppa

Kódex z Aleppa (hebr.: Keter Aram Tzova alebo Koruna Aleppa) je ručne písaná stredoveká hebrejská biblia. Kódex vznikol v meste Tiberias na severe Izraela v 10. storočí n.l. a jeho správnosť potvrdil aj slávny Maimonides. Spolu s Kódexom z Leningradu tvoria úplnú verziu masoretského textu Starého zákona, hoci v Kódexe z Aleppa chýbajú viaceré pasáže Tóry a iných textov.

 

 

Geniza z Káhiry

Káhirská Geniza je zbierka 300-tisíc fragmentov židovskej literatúry nájdených v ginze alebo skladisku synagógy Ben Ezra v egyptskej Káhire. Tieto písomnosti sú pozostatkom tisícročnej histórie židovskej komunity na Blízkom východe a v severnej Afrike a tvoria najväčšiu a najrozmanitejšiu zbierku stredovekých textov na svete.

 

 

Nashov papyrus

Nashov papyrus tvoria štyri papyrusové fragmenty, ktoré v roku 1898 objavil W. L. Nash, tajomník Spoločnosti biblickej archeológie. Spolu tvoria jeden list textu, ale nie sú súčasťou väčšieho papyrusového zvitku. Pôvod papyrusu, na ktorom je text napísaný, nie je známy a obvykle sa datuje 2. – 1. stor. pred Kristom. Prvý raz ho dôkladne preskúmal Stanley A. Cook v roku 1903 a až do objavenia Rukopisov Mŕtveho mora (1947) bol považovaný za najstarší fragment hebrejskej literatúry. Nashov papyrus obsahuje aj zmienku o recitovaní Desatora pri každodenných modlitbách.

 

Mišne Tora od Maimonida

Prvý náčrt veľkolepého diela Mišne Tóra, ktoré preslávilo brilantného židovského učenca Maimonida, sa dodnes teší veľkej obľube. Jedná sa o systematické zhrnutie židovskej ústnej tradície, pričom do textu jeho autor pridával vlastné poznámky a opravy, často až nečitateľné. Kým Maimonides býval v Káhire, strávil písaním tejto knihy desať rokov, pričom sa snažil o systematickú kodifikáciu biblických a rabínskych zákonov v ich logickom poradí.


by Peter Godovic l Jul 31, 2017 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
2 Reponses to „Top 6 vzácnych židovských rukopisov“

Koki says:

Sep 13, 2017 11:18 PM

... a čo biblické spisy Novej Zmluvy, veď ich autorstvo patrí prvotným katolíkom židovského pôvodu.

Robert says:

Aug 2, 2017 4:52 PM

však ako je tam napísané, že treba zostať človekom, tak áno, ak nie, tak to treba hodiť aj s autormi a vyznávačmi do pece a nič zlého sa nestane

Page 1 of 1
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or