SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Nepokradneš!

Nepokradneš!

Kniha Kniha Nepokradeš! Nálady slovenskej spoločnosti k židovskej otázke skúma reakcie   spoločnosti na oficiálny antisemitizmus na Slovensku v rokoch 1939 - 1945.

 

Autorka Hana Kubátová sa vo svojej analýze mienky verejnosti zameriava predovšetkým na hospodárske a sociálne dejiny tzv. riešenia židovskej otázky na Slovensku vo spomínanom období.

 

Kniha analyzuje široké spektrum reakcií slovenskej väčšinovej spoločnosti: od spolupáchateľstva cez apatiu a nezáujem o osud Židov až po aktívnu pomoc židovských spoluobčanom. Predslov napísal Ivan Kamenec. Knihu vydalo nakladateľstvo Academia.


by Michael Szatmary l Apr 5, 2013 12:00 AM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or