SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Yair Danielsohn

Lag B’Omer: Menší ale zato milý sviatok

by Yair Danielsohn l May 26, 2016 12:00 AM
Lag B’Omer: Menší ale zato milý sviatok

Pred príchodom sviatku Lag B’Omer (33. deň Omeru, 49 dní, ktoré prepájajú sviatky Pesach a Šavuot) môžeme najmä v Izraeli pozorovať ľudí ako prenášajú všetko, čo horí, aby zapálili obrovskú vatru.