SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

rabín Leo M. Abrami

3. časť: Hrdinovia židovských príbehov

by rabín Leo M. Abrami l Nov 26, 2017 12:00 AM
3. časť: Hrdinovia židovských príbehov

Obľúbení hrdinovia a témy židovských vtipov nenechajú na nikom ani nitku suchú, nevyhýbajú sa ani svetu Židov.


Rozum, Učenosť a Humor: Druhá časť

by rabín Leo M. Abrami l Sep 12, 2017 12:00 AM
Rozum, Učenosť a Humor: Druhá časť

„Celé dve tisícročia si Židia ostria svoj dôvtip a rozum múdrosťou Talmudu. A to je jeden z dôvodov, prečo hlavným charakteristickým znakom židovského humoru je práve učenosť,“ uvádza vo svojej knihe Pokladnica židovského humoru Nathan Ausubel. Židovský humor teda neprináša len smiech, ale najmä poučenie.


Vážne o židovskom humore: Prvá časť

by rabín Leo M. Abrami l Aug 23, 2017 12:00 AM
Vážne o židovskom humore: Prvá časť

Židovský vtip je viac než len smiešna historka. Skoro vždy je v ňom ukrytý nejaký odkaz pre poslucháča alebo diváka.