SK I EN
O nás | Kontakt | Podmienky používania

Chanuka - aj malé svetlo osvieti temnotu

Sviatky

rabín Baruch Myers l Nov 27, 2013 00:00
Chanuka - aj malé svetlo osvieti temnotu

Sviatky židovského kalendára. Dni hodné pozornosti? Slávne výročia? Pamiatka na minulosť? Možno. V podstate však vieme, že sviatky sú čímsi omnoho hlbším.

Niektoré zvyklosti okolo sviatku Šavuot

Sviatky

rabín Baruch Myers l Máj 25, 2015

Roš Hašana spájame s trúbením na šofar, Sukot so stánkami a Pesach s macesom. Sviatok Šavuot sa na rozdiel od iných sviatkov so špecifickým príkazom nespája.


 

Mesiac Elul je mesiacom nášho pokánia

Náboženstvo

rabín Baruch Myers l Sep 28, 2014

Pred pár dňami sa skončil výnimočný mesiac Elul, teda mesiac pokánia. Prináša so sebou akýsi pocit psvätnej úcty, nakoľko si uvedomujeme, že tvárou v tvár Novému roku nadchádza obdobie súdenia skutkov.


 

Sviatok Šavuot je oslava darovania Tóry

Sviatky

rabín Baruch Myers l Jún 3, 2014

Zažili sme vyslobodenie z Egypta. Prešli sme procesom Sefirat Ha-Omer, v ktorom sme očistili naše charaktery. Tretieho júna privítame sviatok Šavuot, kedy oslavujeme a opäť prežívame darovanie Tóry.


 

Viac od rabín Baruch Myers

Mesiac Tišri: láska k bohu a blížnemu

rabín Baruch Myers l Sep 18, 2013 00:00
Mesiac Tišri: láska k bohu a blížnemu

Staré chasidské príslovie hovorí, že keď Tišri skončil, máme si vybaliť, čo znamená, že tešiť sa zo všetkého, čo nám sviatky duchovne aj materiálne ponúkli.


Mesiac Tišri: Spektrum ľudských pocitov

rabín Baruch Myers l Sep 20, 2012 00:00
Mesiac Tišri: Spektrum ľudských pocitov

Mesiac Tišri, ktorý začína Novým rokom – Roš Ha šana a vrcholí slávnosťou Simchat Tóra – Radosťou z tóry čiže radosťou zo zákona, sa v Tóre nazýva Chodeš Ha ševi – siedmy mesiac.


Štyri dôvody, prečo trúbime na šófar

rabín Baruch Myers l Sep 14, 2012 00:00
Štyri dôvody, prečo trúbime na šófar

Hlavným prikázaním sviatku Roš Ha-šana je trúbenie na šófar. Tóra prikazuje trúbiť na baraní roh prvého dňa mesiaca Tišri. Šófar má však niekoľko ďalších významov.


Šavuot prelína materiálno s duchovnom

rabín Baruch Myers l Máj 25, 2012 00:00
Šavuot  prelína materiálno s duchovnom

Približne pred siedmimi týždňami sme slávili sviatok Pesach – spomienku na exodus z Egypta. Vyvrcholením a podstatou exodu je darovanie Tóry na hore Sinaj.


Slávime sviatok zjednotenia Lag B´Omer

rabín Baruch Myers l Máj 10, 2012 00:00
Slávime sviatok zjednotenia Lag B´Omer

Medzi sviatkami Pesach a Šavuot, v období, ktoré nazývame Omer, zomrelo na mor 24 000 študentov legendárneho rabína Akivu.


Pesach – myšlienka totálnej zmeny

rabín Baruch Myers l Apr 6, 2012 00:00
Pesach – myšlienka totálnej zmeny

Sviatok Pesach má v židovskej tradícii aj dva iné názvy. Tóra o sviatku hovorí ako o „Chag ha-macot“ (sviatky nekvase-ného chleba). V liturgii sa sviatok nazýva „Zman Cherute-nu“ - čas našej slobody.


Každá ľudská duša je ako mini semienko

rabín Baruch Myers l Feb 8, 2012 00:00
Každá ľudská duša je ako mini semienko

Dnes je Nový rok stromov – Tu BiŠvat. Z ovocia a ostatných plodín zeme treba odovzdať desiatok, čo znamená, že určité podiely úrody sa oddelia ako dar.


Keď sa temnota zmení na svetlo

rabín Baruch Myers l Dec 20, 2011 00:00
Keď sa temnota zmení na svetlo

Chanuka vo svete? Menora. Väčšina z nás príbeh pozná. Makabejci získali späť jeruzalemský chrám, chcú zapáliť obrovský svietnik a tak vykonať jeden z najdôležitejších chrámových rituálov. Beda! Niet čistého olivového oleja!


Odvaha v Židov v Egypte priniesla slobodu

rabín Baruch Myers l Apr 18, 2011 00:00
Odvaha v Židov v Egypte priniesla slobodu

Výraz „pesach“ znamená skok. Sviatok Pesach bol nazvaný na pamiatku božieho „preskoku“ ponad židovské domy, keď boh potrestal prvorodených smrťou.


Purim 5771

rabín Baruch Myers l Mar 23, 2011 00:00
 Purim 5771

Purim je obecne známy ako najveselší židovský sviatok. Podľa našej tradície je však rozmer sviatku omnoho hlbší.


Stranka 1 z 1