SK I EN
O nás | Kontakt | Podmienky používania

Mesiac Tišri: Spektrum ľudských pocitov

Náboženstvo

rabín Baruch Myers l Sep 20, 2012 00:00
Mesiac Tišri: Spektrum ľudských pocitov

Mesiac Tišri, ktorý začína Novým rokom – Roš Ha šana a vrcholí slávnosťou Simchat Tóra – Radosťou z tóry čiže radosťou zo zákona, sa v Tóre nazýva Chodeš Ha ševi – siedmy mesiac.

Niektoré zvyklosti okolo sviatku Šavuot

Sviatky

rabín Baruch Myers l Máj 25, 2015

Roš Hašana spájame s trúbením na šofar, Sukot so stánkami a Pesach s macesom. Sviatok Šavuot sa na rozdiel od iných sviatkov so špecifickým príkazom nespája.


 

Mesiac Elul je mesiacom nášho pokánia

Náboženstvo

rabín Baruch Myers l Sep 28, 2014

Pred pár dňami sa skončil výnimočný mesiac Elul, teda mesiac pokánia. Prináša so sebou akýsi pocit psvätnej úcty, nakoľko si uvedomujeme, že tvárou v tvár Novému roku nadchádza obdobie súdenia skutkov.


 

Sviatok Šavuot je oslava darovania Tóry

Sviatky

rabín Baruch Myers l Jún 3, 2014

Zažili sme vyslobodenie z Egypta. Prešli sme procesom Sefirat Ha-Omer, v ktorom sme očistili naše charaktery. Tretieho júna privítame sviatok Šavuot, kedy oslavujeme a opäť prežívame darovanie Tóry.


 

Viac od rabín Baruch Myers

Chanuka - aj malé svetlo osvieti temnotu

rabín Baruch Myers l Nov 27, 2013 00:00
Chanuka - aj malé svetlo osvieti temnotu

Sviatky židovského kalendára. Dni hodné pozornosti? Slávne výročia? Pamiatka na minulosť? Možno. V podstate však vieme, že sviatky sú čímsi omnoho hlbším.


Mesiac Tišri: láska k bohu a blížnemu

rabín Baruch Myers l Sep 18, 2013 00:00
Mesiac Tišri: láska k bohu a blížnemu

Staré chasidské príslovie hovorí, že keď Tišri skončil, máme si vybaliť, čo znamená, že tešiť sa zo všetkého, čo nám sviatky duchovne aj materiálne ponúkli.


Štyri dôvody, prečo trúbime na šófar

rabín Baruch Myers l Sep 14, 2012 00:00
Štyri dôvody, prečo trúbime na šófar

Hlavným prikázaním sviatku Roš Ha-šana je trúbenie na šófar. Tóra prikazuje trúbiť na baraní roh prvého dňa mesiaca Tišri. Šófar má však niekoľko ďalších významov.


Šavuot prelína materiálno s duchovnom

rabín Baruch Myers l Máj 25, 2012 00:00
Šavuot  prelína materiálno s duchovnom

Približne pred siedmimi týždňami sme slávili sviatok Pesach – spomienku na exodus z Egypta. Vyvrcholením a podstatou exodu je darovanie Tóry na hore Sinaj.


Slávime sviatok zjednotenia Lag B´Omer

rabín Baruch Myers l Máj 10, 2012 00:00
Slávime sviatok zjednotenia Lag B´Omer

Medzi sviatkami Pesach a Šavuot, v období, ktoré nazývame Omer, zomrelo na mor 24 000 študentov legendárneho rabína Akivu.


Pesach – myšlienka totálnej zmeny

rabín Baruch Myers l Apr 6, 2012 00:00
Pesach – myšlienka totálnej zmeny

Sviatok Pesach má v židovskej tradícii aj dva iné názvy. Tóra o sviatku hovorí ako o „Chag ha-macot“ (sviatky nekvase-ného chleba). V liturgii sa sviatok nazýva „Zman Cherute-nu“ - čas našej slobody.


Každá ľudská duša je ako mini semienko

rabín Baruch Myers l Feb 8, 2012 00:00
Každá ľudská duša je ako mini semienko

Dnes je Nový rok stromov – Tu BiŠvat. Z ovocia a ostatných plodín zeme treba odovzdať desiatok, čo znamená, že určité podiely úrody sa oddelia ako dar.


Keď sa temnota zmení na svetlo

rabín Baruch Myers l Dec 20, 2011 00:00
Keď sa temnota zmení na svetlo

Chanuka vo svete? Menora. Väčšina z nás príbeh pozná. Makabejci získali späť jeruzalemský chrám, chcú zapáliť obrovský svietnik a tak vykonať jeden z najdôležitejších chrámových rituálov. Beda! Niet čistého olivového oleja!


Odvaha v Židov v Egypte priniesla slobodu

rabín Baruch Myers l Apr 18, 2011 00:00
Odvaha v Židov v Egypte priniesla slobodu

Výraz „pesach“ znamená skok. Sviatok Pesach bol nazvaný na pamiatku božieho „preskoku“ ponad židovské domy, keď boh potrestal prvorodených smrťou.


Purim 5771

rabín Baruch Myers l Mar 23, 2011 00:00
 Purim 5771

Purim je obecne známy ako najveselší židovský sviatok. Podľa našej tradície je však rozmer sviatku omnoho hlbší.


Stranka 1 z 1