SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

rabín Avraham M. Nadler

Je holokaust len o Židoch?

by rabín Avraham M. Nadler l Mar 11, 2011 12:00 AM
Je holokaust len o Židoch?

V posledných rokoch sa obracia pozornosť na veľký počet nežidovských obetí nacizmu. Okrem 6 miliónov židovských životov, bolo pred a počas vojny zabitých ďalších 5 až 12 miliónov nežidov.