SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

major Alaa Waheeb

Som Arab a slúžim v izraelskej armáde

by major Alaa Waheeb l Apr 7, 2016 12:00 AM
Som Arab a slúžim v izraelskej armáde

Počas posledných pár týždňov boli vysokoškolskí študenti vo Veľkej Británii zapojení do "Israeli Apartheid Week". Niektorí to podporili, iní boli proti.