SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Cnaan Liphshiz

Bývalý koncentrák používajú na svadby

by Cnaan Liphshiz l Aug 24, 2016 12:00 AM
Bývalý koncentrák používajú na svadby

V tomto fádnom meste, 55 kilometrov na západ od Vilniusu, je len málo takých mystických a pohľadných pamätných miest, ako je Siedma pevnosť.