SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Sviatok Purim: Zapáľme v sebe radosť

Sviatky

by Baruch Myers l Mar 4, 2015 12:00 AM
Sviatok Purim: Zapáľme v sebe radosť

Ak bol prvý mesiac Adar radostný, čo z neho vyplýva, je priam hodné lásky. Každý možno nevie, že na Adar, dvanásty mesiac roka, pripadá sviatok Purim. Isteže, všetky sviatky sú veselé, Purim má však navyše čosi osobité.

Purim je sviatok radosti a víťazstva

Sviatky

by Baruch Myers l Mar 14, 2014

Medzi ustanoveniami o čítaní Zvitku Ester (v predvečer a ráno na sviatok Purim) Talmud uvádza: „Kto číta Megilat Ester (Zvitok Ester) len so spätnou platnosťou, nesplnil si povinnosť.“


 

10 dní medzi Roš Hašana a Jom Kipur

Sviatky

by Baruch Myers l Sep 14, 2013

Šabat medzi Roš Hašana a Jom Kipur sa nazýva Tešuva. Nastáva mimoriadne preduchovnené obdobie roka. Desať dní medzi Roš Hašana a Jom Kipur sa nazýva „aseret jimej tešuva“ – dni pokánia.


 

Pesach je začiatkom nášho vykúpenia

Sviatky

by Baruch Myers l Apr 5, 2012

Sviatok Pesach sa riadi dvomi prikázaniami, pozitívnym a negatívnym. Pozitívnym prikázaním je jesť maces čiže nekvasený chlieb.


 

More by Baruch Myers

Sviatok Pesach: Prvé a posledné dni

by Baruch Myers l Apr 4, 2012 12:00 AM
Sviatok Pesach: Prvé a posledné dni

Dni sviatku Pesach väčšinou nazývame “časom našej slobody”. Na Pesach si pripomíname a akoby znovu zažívame vykúpenie z Egypta.


Ako posudzuje židovské právo korupciu

by Baruch Myers l Aug 31, 2011 12:00 AM
Ako posudzuje židovské právo korupciu

Tóra je voči korupcii veľmi tvrdá. V knihe Exodus, kapitola 18 nájdeme zoznam štyroch podmienok, ktoré musia plniť právnici, aby sa kvalifikovali na rozhodovanie právnych káuz.


Pochovávanie v judaizme

by Baruch Myers l May 31, 2011 12:00 AM
Pochovávanie v judaizme

Po smrti s telom zaobchádzame s veľkou úctou. Prečo? Telo bolo počas života „príbytkom“ duše.


Sviatok Tu Bišvat – Telo a duša

by Baruch Myers l Jan 19, 2011 12:00 AM
Sviatok Tu Bišvat – Telo a duša

Tu Bišvat je Novým rokom pre stromy. Tóra vraví „...lebo ľudská bytosť je stromom na poli.“  Ľudská bytosť je popísaná mnohými spôsobmi, jednou z metafor je „strom“.


Page 1 of 1